TZ: Andrea Uvačiková a Klára Kusá v Galerii Sibiř

Andrea Uvačiková a Klára Kusá / Stred je inde / kurátoři: Ester Hotová, Max Lysáček / Galerie Sibiř / Brno / 9. 2. – 28. 2. 2023

Druhou výstavní sezónu v Galerii Sibiř zahájila autorská dvojice, která na konceptu společné tvorby spolupracovala dálkově, na bázi vzájemných podobností v tvůrčích přístupech.

Klára Kusá pracuje zejména na poli konceptuální fotografie, digitální grafiky a foto manipulace. Díla jsou protkána existencialismem, otázkami (a dopady) struktur, které sice jsou dílem člověka, ale postupně se obrací proti němu (agresivní, nehostinné prostředí sociálních sítí) a filozofickými otázkami, sestavenými z nových komponent, avšak řešícími stejná, tíživá témata lidstva. Klára Kusá vytváří vizuální projekci člověka, který podléhá glitchům a deformacím, který není již zcela organickým, v jeho žilách a tkáních kolují pixely. Postupně se mění v šum, křivky a škály.

Grafika na všechny způsoby, symboly, kódy, a v nich poselství odpovídající na současné nejen filosofické výzvy. Na první pohled jasně definované prostředí, dalo by se říci pragmatické, je pevně spjato s emocemi, intuicí, a nevyzpytatelností lidské povahy a prožívání. Andrea Uvačiková propojuje rozhraní fyzické, analogové grafiky a nehmatatelných vizuálních děl, které korespondují nejen sami se sebou, ale také s prostředím, do kterého jsou zasazeny. Stávají se instalací, součástí enviromentu, komunikují.

Spektrum společně provázané tvorby se tak promítlo v prostoru Galerie Sibiř a zcela jej pohltilo. Klára Kusá využila odpadové materiály, o které jsme zakopávali a krom přemýšlení o tom, jak je co nejlépe recyklovat jim nebyla věnována pozornost. Místo zániku je čekalo začlenění do díla autorky, zhmotnily část představy, dostaly druhou šanci. Autorky sestavily vlastní kódovací jazyk na bázi společných principů, využily průsečíky myšlenkových map. To vše je připraveno pro participaci třetího, klíčového subjektu a tím není nikdo jiný než divák samotný. Jeho finální interpretace uzavírá tvůrčí celek. Postupně se také, za pomoci indicií a dekódování symbolů, připomínajících barevná spektra, slova, figury, může dostat k epicentru, nosné linii výstavy a samotné spolupráce.

,,Symbolické “Stred je inde” poukazuje na polemiku s antropocentrickým svetonázorom, čo úzko súvisí s filozofiou Marka Fishera. Autor využíva termín magický voluntarizmus na popis situácie, kedy je člověk neúspešný či neschopný dostáť tempu spoločnosti nastavenej na nekonečný ekonomický rast. Odpoveďou spoločnosti je, že sa dostatočne nesnažil.