TZ: Aneta Juklíčková ve Výkladech AXA

Aneta Juklíčková / Meziúzemí / kurátorka: Iva Mladičová / Výklady AXA / Praha / 24. 6. – 25. 9. 2022

Výchozím bodem přemýšlení o možnostech prostorových objektů, reliéfů a koláží byla pro Anetu Juklíčkovou „pravoúhlá situace“, konkrétně podnětnost architektury lepenkové krabice – z její vyříznuté základny definující půdorysné vymezení vytvořila několik „staveb“. I když ranější z nich nabývaly rozměrů a proporcí k reálnému užití, šlo o mentální prostory, symbolické skrýše. Probouzely asociace specifických obydlí jako výsledků spontánní dětské kreativity. Trojice objektů v současné výstavě pochází z roku 2021. Jejich liniové konstrukce navozují dojem klece, věže a reliéfní forma má charakter architektonického modelu. Samotná jejich materiálová existence je z hlediska případné účelnosti založena na protismyslu, autorce se ale s papírem, lepící páskou a sádrou dobře pracuje. Výsledkem jsou křehké stavby, překotně skládané a lepené, vratké neforemné konstrukce nedefinitivní formy. Díky způsobu nanášení sádry mají malířský charakter, základní formu ale definuje zdůraznění hran. Tvary vypovídají o pohybu skládání zakódovaném v samotném materiálu. Čteme v nich vyslovení přítomnosti nejistoty, plaché i odevzdané, charakterizované uzavřeností i otevřeností. Tematizují proces vymezování fyzického i psychického prostoru. Povrch dalšího z vystavených objektů pokrývá spontánní liniová informelní kresba vypovídající o procesu „přivlastnění“. Na objekty-architektury Aneta Juklíčková následně navázala jednoduchými kolážovými kompozicemi grafického charakteru obsahujícími i prvky konstruktivní skladebnosti.

Aneta Juklíčková (nar. 1990, Frýdlant) studovala v letech 2006–2013 na Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole v Jablonci nad Nisou a v letech 2013–2019 absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér figurálního sochařství a medaile, J. Hendrych, V. Míča; Ateliér grafiky I, D. Smutný). Zúčastnila se řady společných výstav, např. 6. salon Asociace umělců medailérů 2013, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, 2013, Biskupský dvůr, Brno, 2014; Pokoje (společně s E. Velickou), Cihelná 4, Praha, 2015; Ptal se vítr někoho?, GAVU, Praha, 2016; Nejkrásnější věk. Diplomanti AVU 2019, Moderní galerie AVU, Praha, 2019; Chapter 1: Inside and Outside, Gandy Gallery, Bratislava, 2019 (samostatná výstava); Divoce – umění v karanténě, NoD, Praha, 2020; Mít svoje světlo, Galerie ITC Osek, 2021. Zastupuje ji Gandy Gallery v Bratislavě.