TZ: Antonín Brinda

Antonín Brinda / Esence / Galerie Cella / Opava / 5. 2. - 7. 3. 2014

Antonín Brinda – ESENCE

Galerie Cella, Matiční 4, Opava

6. 2. – 7. 3. 2014

Vernisáž – 5. 2. 2014 v 18 hodin

Výstavu uvede Jakub Frank, kurátor výstavy

„Jako lidský druh bažíme po tom být spokojeni, být šťastni. Přirozeným cílem je vyrovnaná osobnost. Vyspělý lidský jedinec se musí vyrovnat na jedné straně se svou animalitou, na straně druhé s civilizačními nánosy.“ Takto uvádí Antonín Brinda s pseudonymem Anton svou performance nazvanou Esence, která zahájí jeho výstavu v opavské Galerii Cella a Hovornách. Začne tak nový cyklus výstav Bludného kamene, zaměřující se v roce 2014 na akční umění. Antonín Brinda je mimo jiné studentem oboru Performerství na DAMU v Praze, má za sebou přes dvacet uskutečněných vystoupení, jak samostatných, tak v rámci širších projektů, které realizuje u nás i za hranicemi. Ve svých performance se snaží propojovat své umělecké zájmy a hledat mezi nimi spojení. Jeho autorská vystoupení působí ostře na diváka, zaměřují se na komunikaci a diskomunikaci (ať už mezi samotnými vystupujícími nebo mezi umělcem a divákem), často experimentují se scénografií, místem performance a reagují přímo na prostor, ve kterém se ocitají. Výstava Esence propojuje tři jednotlivá výstavní místa (Hovorny, Cella místnost 1, Cella místnost 2) skrze performanci, která se uskuteční během vernisáže. Spojujícím článkem je reflexe různých fenoménů spjatých se životem člověka a s významem umění v moderní společnosti, hledání jejich podstaty, jejich pravé podoby, jejich esence.

http://teatr-anton.cz