TZ: ART IS HERE

ART IS HERE / Moravská galerie v Brně: Pražákův palác / Brno / od 1. 12. 2015

ART IS HERE

Moravská galerie v Brně: Pražákův palác, Husova 8, Brno

www.moravska-galerie.cz

Vernisáž pro děti: 1/12/2015 v 16.00 h.

Slavnostní zahájení projektu: 1/12/2015 v 18.00 h.

Místo konání: Pražákův palác, Husova 18, Brno

Kurátoři: Ondřej Chrobák, Jana Písaříková, Petr Ingerle

Architekt projektu ART IS HERE: Tomáš Svoboda

Výtvarné řešení herny: Vendula Chalánková

Autor umělecké intervence Čtrnáctiletá, Lachtan, TGM... a designu pokladny: Maxim Velčovský

Autoři koncepce nového vizuálního stylu MG: Lukáš Kijonka, Petr Babák

Grafické řešení orientačního systému Pražákova paláce MG a stálých expozic: Petr Babák, Lukáš Kijonka

Autor instalace otevřeného depozitáře: Miroslav Divina

Vstupné: dobrovolné

Otevírací doba paláce: středa – neděle od 10 do 18 h, čtvrtek od 10 do 19 h

VERNISÁŽ 1. PROSINCE SPOUŠTÍ VELKOLEPÝ PROJEKT ART IS HERE ZASTŘEŠUJÍCÍ OBNOVU, KTEROU PROŠEL PRAŽÁKŮV PALÁC, JEDNA Z PĚTI BUDOV MORAVSKÉ GALERIE.

1. NOVÁ EXPOZICE ART IS HERE

Název projektu navazuje na zcela novou expozici, jež je vytvořena děl z legendární sbírky Jiřího Valocha, teoretika umění, kurátora, sběratele a klíčové osobnosti nejen kulturního Brna. Osu nové stálé expozice tvoří jeho umělecká sbírka a archiv. Expozice dokumentuje zásadní projevy nového umění a mapuje jeho lokální podoby i mezinárodní přesahy. Významná část osobního archivu věnovaná Moravské galerii umožňuje představit dosud ve stálých expozicích příliš nereflektované pojmy jako Mail Art, či na příkladech ukázat, jak vztahy mezi umělci, společenské prostředí společenské prostředí i mezikulturní kontexty, ovlivňovaly jejich tvorbu i pohled na umění. Moravská galerie zároveň touto expozicí vzdává hold daru a výjimečné osobnosti uměleckého světa. Součástí expozice je několik nových děl, například akvizice od Dalibora Chatrného.

2. OBNOVENÁ EXPOZICE MODERNÍHO UMĚNÍ

Nově byla ale upravena i stálá expozice moderního umění. „Stálá expozice umění první poloviny 20. století představuje především výběr nejvýznamnějších děl tvůrců české moderny a avantgardy (B. Kubišta, A. Procházka, J. Zrzavý, V. Špála, J. Čapek, J. Šíma, J. Štyrský, Toyen atd.) Její nová koncepce doznala oproti dřívější podobě několik změn a rozšíření. K dalším novinkám patří vyhrazení jedné místnosti pro dílčí výstavy „prací na papíře“ a jiné krátkodobé projekty, které budou pravidelně oživovat stálou expozici. Jako první zde budou instalovány ukázky z tvorby a osobního archívu jednoho z nejvýznamnějších malířů spojených s Brnem Františka Foltýna (1891−1976).“ uvádí jeden z kurátorů, Petr Ingerle.

3. UMĚLECKÁ INTERVENCE DO EXPOZICE MODERNÍHO UMĚNÍ OD MAXIMA VELČOVSKÉHO

Vstupní část nové expozice je nyní koncipována jako autorská intervence do sbírky moderní plastiky, realizovaná předním českým designérem Maximem Velčovským. „Sbírkotvorné státní instituce zabývající se prezentováním volného či užitého umění chápu jako skladiště informací, které byly kurátory posbírány v kontextu konkrétního místa a doby. Svoji instalaci nevnímám jako tradiční přehlídku „best of“, ale jako intervenci do tohoto skladiště plného rozlišných názorů, myšlenek či formálních přístupů. Na konkrétních dílech mne nezajímá pouze jejich ukončenost v době vzniku, ale rovněž nové interpretace, které mohou vyvstávat na povrch díky situaci, ve které se objeví či vystaví dnes.“ Říká Velčovský ke své spolupráci s institucí.

4. SOCHAŘSKÝ PARK NA NÁDVOŘÍ PRAŽÁKOVA PALÁCE MG

S ukázkami současných trojrozměrných děl se návštěvník setká již na nádvoří Pražákova paláce, kde jsou umístěna čtyři díla od různých autorů se odlišnými materiály. Akt ženy s názvem Eva od Jana Štursy, který pracuje s klasickým námětem i materiálem, sousedí s výrazným červenobílým objektem od Petra Kvíčaly současného představitele geometrické abstrakce. Vedle nich se nachází kamenný kruhový objekt od Pavla Sterce a nezvyklá instalace s názvem Hvězdička od Matěje Smetany, která se divákům zjeví pouze jednou denně v určený čas. Kompozici zastřešuje neonový nápis nad novým hlavním vchodem do budovy galerie hlásající „art is here!“.

5. OTEVŘENÝ DEPOZITÁŘ SOCH

S venkovní expozicí je provázán i otevřený depozitář soch, který umožnuje návštěvníkům skrze skleněnou stěnu nahlédnout „pod pokličku“ galerijní instituce, do míst obvykle nepřístupných běžným návštěvníkům. V prvním podzemním patře mohou vidět nevystavená sochařská díla jimž zároveň tento prostor zajišťuje adekvátní podmínky uchovávání v klasických depozitárních zařízeních.

6. NOVÁ HERNA VÝTVARNĚ ZPRACOVANÁ VENDULOU CHALÁNKOVOU

Ke spolupráci byla také přizvaná současná umělkyně Vendula Chalánková, známá pro své dílo plné humoru. Ta se ujala zpracování dětské herny, vytvořila celou řadu původních návrhů a veselých postaviček obývajících nyní také galerii.

7. ATRIUM

Při rekonstrukci Pražákova paláce prošel úpravami rovněž výstavní prostor Atria v posledním patře. Vzniklo samostatné místo nabízející výstavní prostředí pro prezentaci autorů střední a nejmladší generace. Tisková zpráva k aktuální výstavě je vydána samostatně.

8. SKLUZAVKA

V rámci přestavby byla také zcela změněna koncepce průchodu palácem – nově nainstalovaná skluzavka z druhého do prvního patra umožňuje návštěvníkovi skutečný přesun prostorem a pomyslně i časem z jedné epochy umění do druhé. Přístupná je přitom opravdu každému!

9. KONCEPCE NOVÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

Moravská galerie v Brně v současnosti prochází také obměnou vizuálního stylu. Autorem koncepce je Lukáš Kijonka
s kolektivem spolupracovníků, mezi něž patří Petr Babák, Michal Krůl, Vendula Knopová, Žaneta Drgová a Alena Gratiasová.

Lukáš Kijonka vysvětluje koncepci těmito slovy:

„DOBRÝ DEN (AHOJ).
 MG je Moravská galerie! 
Základ nového vizuálního stylu vznikl poctivým, profesionálním a láskyplným dialogem mezi institucí a grafickými designéry, jehož prvním krokem je rozvedení již letitého a tak trochu tajemného MG. Co je to MG ptali jsme se na ulicích Brna? A nic? MG je Motors General? Je MG metamorfóza giganta? Ne ne! MG
je ode dneška a už pak navždy jen a jen MORAVSKÁ GALERIE. Sledujte nás! Určitě nás poznáte.

Moravská galerie má své písmo.

Pro snadnou rozpoznatelnost Moravské galerie jsme použili autorské písmo GAGA. Písmo je to řízné, oříznuté, atypické i kancelářské.

Moravská galerie chce být vidět.

Základní barva je červená. Červená jako orientační bod. Červená jako jasný kontrast vůči galerijní bílé. Hledejte i na ulici červenou, červenou nit, červenou ponožku Milana Knížáka, červené zábradlí, které vás provede celým domem MORAVSKÉ GALERIE.“

10. TRANSFORMACE PRAŽÁKOVA PALÁCE NA MUZEUM UMĚNÍ

Pražákův palác nebyl cíleně budován jako místo k prezentaci uměleckých děl. Jeho původní funkce byla exkluzivní nájemné bydlení od významného vídeňského architekta Theofila Hansena, autora Besedního domu. Investorem byl JUDr. Alois Pražák, přední moravský politik.

Do správy Moravské galerie byl objekt převeden v roce 1985. O pět let později byla provedena generální rekonstrukce, na dlouho poslední. Až roku 2013, z důvodu zastarání požárně-bezpečnostního řešení, musely být revidovány únikové cesty v domě. Toho vedení Moravské galerie využilo pro radikální změnu fungování prostoru Pražákova paláce. Kroku předcházelo vytvoření funkčního nádvoří, které do té doby bylo zcela nepřístupné a v izolaci. Následovalo úspěšné testování provozu včetně vstupu do muzea z nádvoří a po něm nová vnitřní organizace přízemí a vložení vnitřních protipožárních skleněných výplní do všech podlaží dle architektonické koncepce vytvořené studiem TRANSAT architekti pod vedením Petra Všetečky. V jejich pojetí se prolíná pietní péče o celek i detail Hansenovy architektury s její nesentimentální interpretací pro novou funkci muzea umění. „Prostor hlavního schodiště je díky nové poloze prosklených stěn rozšířen o někdejší venkovní prostor středního nádvoří, sloužícího původně k prosvětlení chodeb denním světlem. V různých podlažích tak vznikly na jednotícím principu průchozí dvorana, dvoupodlažní hala s ochozem se skluzavkou, atrium. Čitelnost a prostupnost domu se architektonickými zásahy zvětšuje, prostředí k objevování umění nabízí nově i řadu míst k zastavení a setkání.“ říká architekt Petr Všetečka.

Generální dodavatel: Tocháček spol. s r.o.

Technický dozor investora: Ing. arch. Tomáš Dvořák

Dodavatel elektroinstalace a zabezpečení: ASEC – elektrosystémy s.r.o.

PARTNEŘI

Expozice Moderního umění byla finančně podpořena Jet Investment Management, a. s.

Vznik expozice a zakoupení díla Textová stěna od Dalibora Chatrného bylo podpořeno za finančního přispění Jihomoravského kraje.

Partner a podpora volných vstupů do stálých expozic: SPP CZ, a.s.

DOPROVODNÝ PROGRAM K ART IS HERE

PRAŽÁKŮV PALÁC, HUSOVA 18

K projektu ART IS HERE připravila Moravská galerie v Brně sérii pravidelných doprovodných programů, jejichž cílem je zpřístupnit konceptuální umění generacím. Nejmenším dětem ve věku 2–6 let jsou určeny čtvrteční z cyklu Vymalováno!.

V rámci cyklu „Rodinná odpoledne“ a „Sobotní ateliéry“ pro děti 6–12 let můžete poznávat novou expozici formou hry, máte možnost se
také s celou rodinou klouzat strojem času a najít přitom záhadnou neviditelnou sochu. Detailní informace o expozici vám podají na komentovaných prohlídkách její kurátoři. Zavedený cyklus prohlídek a dílen určených především seniorské generaci nese pro rok 2016 název Umění je tady a provede vás postupně celou novou expozicí.

Také pro všechny typy škol je připravena nová řada vzdělávacích programů, které dětem, žákům, studentům i pedagogům otevřou poutavým způsobem dveře do světa moderního a současného umění.

Nejbližší doprovodné programy k ART IS HERE:

Rezervace na edukace@moravska-galerie.cz

Středa 2/12/2015, 17.30 h

Manuál kurátora/workshop s kurátorkou Janou Písaříkovou z cyklu Galerie pod lupou

Vstupné: 50/30 Kč studenti, senioři

Čtvrtek 3/12/2015, 10 h

Se zvířátky za uměním/výtvarná dílna pro děti 2–6 let s rodiči z cyklu Vymalováno!

Vstupné: 60/30 Kč druhé dítě

Neděle 6/12/2015, 14.30 h

Hoďme si kostkou/zážitkový program pro celou rodinu z cyklu Rodinná odpoledne s Martinou Kopeckou a Olgou Búciovou

Vstupné: 50 Kč (osoba)/140 Kč (rodinné)

Středa 9/12/2015, 17 h

Komentovaná prohlídka expozice ART IS HERE s kurátorem Ondřejem Chrobákem

Vstupné: zdarma

Čtvrtek 10/12/2015, 10 h

Stroj času /výtvarná dílna pro děti 2–6 let s rodiči z cyklu Vymalováno!

Vstupné: 60/30 Kč druhé dítě

Čtvrtek 14/1/2016, 10 h

Tajemná cesta/výtvarná dílna pro děti 2–6 let s rodiči z cyklu Vymalováno!

Vstupné: 60/30 Kč druhé dítě

Úterý 19/1/2016, 15 h

Bylo a bude/představení tvorby Dalibora Chatrného v nové expozici ART IS HERE z cyklu určeného seniorům Umění je tady

Vstupné: 30/0 Kč SPMG

Středa 20/1/2016, 17 h

Komentovaná prohlídka expozice ART IS HERE s kurátory Ondřejem Chrobákem a Janou Písaříkovou

Vstupné: zdarma

Čtvrtek 21/1/2016, 10 h

Letem světem/ výtvarná dílna pro děti 2–6 let s rodiči z cyklu Vymalováno!

Vstupné: 60/30 Kč druhé dítě

Čtvrtek 28/1/2016, 10 h

Bylo nebylo/výtvarná dílna pro děti 2–6 let s rodiči z cyklu Vymalováno!

Vstupné: 60/30 Kč druhé dítě