TZ: Ať zaslechnu tvé stopy v MeetFactory

Ať zaslechnu tvé stopy / Let Me Hear Your Footprints / Michaela Blažková a Ráchel Skleničková ve spolupráci s Alžbětou Bačíkovou a Synth Library (CZ), David Escalona (ES), Elfa Björk Jónsdóttir (IS), Guðjón Gísli Kristinsson (IS), Aaron McPeake (UK), Joanna Pawlik (PL), Javier Téllez (VE) / kurátorky: Tereza Jindrová & Eva B. Riebová / MeetFactory / Praha / 22. 6.–11. 9. 2022

Vstoupit do jiné zkušenosti ve výstavě Ať zaslechnu tvé stopy

Lidská zkušenost, způsob poznávání světa a orientace v něm má obecně nespočet podob určených mnoha faktory. Výstava Ať zaslechnu tvé stopy se zaměřuje na konkrétní zkušenosti lidí s různým typem tělesného, smyslového či mentálního znevýhodnění. Výstava, která obsadila jak Galerii MeetFactory, tak Galerii Kostka, měla vernisáž v úterý 21. června a v MeetFactory je k zažití do 11. září 2022.

V MeetFactory vystavená díla tematizují odlišnou zkušenost umělkyň a umělců, kteří sami mají určité znevýhodnění nebo se znevýhodněnymi osobami blízce spolupracují. Jak naznačuje její poetický název, výstava vyjadřuje přání alespoň částečně vstoupit do odlišné zkušenosti druhého člověka. Činí tak prostřednictvím výrazných uměleckých děl, která dokáží aktivovat různé smysly a jejich vzájemným působením zprostředkovat jedinečný vjem či prožitek. Zastoupeni jsou autoři a autorky neurodiverzní, nevidomí a slabozrací či umělkyně a umělci s pohybovým omezením. Výstava chce jejich žitou zkušenost přiblížit širokému spektru publika, ukázat její specifika i unikátní krásu a moudrost v ní obsaženou, a zároveň tak poukázat na předsudky ableistické společnosti, které jsou hlavním zdrojem znevýhodnění, jež tito lidé zažívají.

Dalším podstatným cílem bylo tuto výstavu udělat tak, aby byla přístupná pro co nejširší skupinu lidí. „Výstava byla pro celý realizační tým velkou výzvou a zároveň školou. Především z hlediska různých strategií zpřístupňování výstavy a výsledek určitě není dokonalý,” říkají kurátorky Tereza Jindrová a Eva B. Riebová. „Povedlo se nám vystavit působivá a inspirativní díla, přičemž výstava zapojuje střídavě i naráz zrak, sluch či hmat.”

Architektura výstavy je s ohledem na pohyb návštěvnic a návštěvníků co nejminimalističtější, popisky děl stejně jako kurátorské texty jsou pro lepší čitelnost větší, obrazy jsou situovány níže, než je obvyklé, aby se dosáhlo kompromisu mezi pohledem člověka stojícího a na kolečkovém křesle.

K dispozici je zvukový průvodce, v rámci komentovaných prohlídek se počítá s tlumočením do znakové řeči, videa jsou opatřená titulky v češtině i angličtině. „Současně jsme si ale vědomy toho, že různé skupiny publika budou mít z výstavy odlišnou zkušenost a návštěvník či návštěvnice bez pohybových, smyslových a jiných omezení má privilegovanou možnost výstavu zakusit jako celek,” doplnily kurátorky. Konstatují také, že dlouhodobým problémem galerijní dramaturgie MeetFactory je vchod do Galerie Kostka, do které lze vejít jen přes příkré schodiště. Bezbariérové zpřístupnění této jinak prostorově výjimečné galerie bude důležitým úkolem pro realizační tým MeetFactory v nadcházejících letech.

Výstava Ať zaslechnu tvé stopy ale nastavila zrcadlo přístupnosti i celé MeetFactory. Na základě konzultace s vedením festivalu Art Without Borders (partnerskou organizací projektu Jiné poznání, jehož je výstava součástí) jsme aktualizovali informace pro návštěvnice a návštěvníky, jež na našem webu doposud chyběly. Do budoucna je naším cílem MeetFactory proměnit v místo, kde se lidé s různým typem znevýhodnění, ale třeba i rodiny s dětmi, senioři nebo lidé z LGBTQAI komunit, budou cítit komfortně.

Vystavující umělci a umělkyně:

David Escalona

Tělo, nemoc či křehkost života představují jen některá témata, kterými se ve své tvorbě zabývá tento španělský umělec. Ten mluví o odlišné realitě, kterou objevil díky svému častému pobytu v nemocnic kvůli zranění ruky. Bolest, vědomí zranitelnosti vlastního těla a izolace od společnosti v něm probudily nový způsob vidění světa kolem něj. Instalace na výstavě částečně vychází z rozsáhlého projektu Cold Fever (Chladná horečka), který Escalona představil v roce 2018 v budově bývalé berlínské nemocnice, dnešním centru Künstlerhaus Bethanien.

Joanna Pawlik

Polská umělkyně se vyjadřuje v širokém spektru médií, včetně pořádání participativních projektů do nichž zapojuje další autorky a autory s různými typy znevýhodnění s cílem emancipovat jejich vlastní tvorbu a pomoci jejich „uměleckému coming outu.” Na výstavě prezentujeme čtyři videa (série Schody), které jsou přímočarou prezentací autorčina vlastního pohybového znevýhodnění. Její malby jsou na rozdíl od videií naopak velmi poetické, zdánlivě vybočují z prosté reprezentace světa tak, jak ho známe, máme-li zdravý zrak.

Aaron McPeake

Irský umělec přišel v průběhu života o většinu zraku; mezi jeho vyjadřovací prostředky patří především sochařské objekty, ale také film. Na výstavě jsou prezentovány dva navzájem se doplňující filmy, které znázorňují nabývání smyslu světa a jeho ztrácení: dokumentární film Slepý cestovatel odkazujje na výpravy, které podnikl nevidoucí James Holman v 19. století, zatímco film Ztrácení smyslu světa ukazuje úplné zatmění Slunce v Indii coby metaforu ztrácení zraku. Filmy dotváří v galerii prostředí pro sérii akusticko-haptických soch, jež se lze dotákat a rozezvučet je poklepáním.

Elfa Björk Jónsdóttir a Guðjón Gísli Kristinsson

Oba umělci jsou rezidenty islandské komunitní eko-vesnice Sólheimar, kde pracují v rozsáhlých a velkoryse vybavených dílnách umožňujícím příjemný životní prostor lidem s různým typem mentálního či tělesného znevýhodnění. Guðjón Gísli Kristinsson v dílnách objevil vášeň pro výšivku a svá díla tvoří částečným abstrahováním fotografických předloh nejčastěji krajin. Elfa Björk Jónsdóttir byla v roce 2022 zvolena umělkyní roku porotou uměleckého festivalu Art Without Borders, partnerské organizace Galerie MeetFactory

v rámci projektu Jiné poznání.

Michaela Blažková / Radka Skleničková

Pro nevidomé lidi je vedle hmatu stěžejním smyslem sluch. Proto je hudba často jedním z uměleckých oborů,

k nimž si nevidomí nezřídka nacházejí cestu. Na výstavě prezentujeme prostorovou zvukovou instalaci skladeb  Michaely Blažkové a Ráchel Skleničkové, , které využívají metodu tzv. deep listening, hluboce detailní poslech a ztvárňování nejrůznějších uměleckých představ pomocí zvuku. Projekt nazvaný Our Space se odkazuje

k neznámému prostoru vesmíru, ale je také metaforou prostoru, kde absentují vizuální vjemy a důraz je kladen na zvuk.

Javier Téllez

Argentinský umělec Javier Téllez je známý svými filmy, v nichž umožňuje marginalizovaným skupinám vyprávět vlastní příběhy. Film je pro něj médiem, jehož prostřednictvím lze odhalovat realitu, proto si přivlastňuje známá filmová díla a vepisuje do nich nové významy ve spolupráci s neškolenými herci a herečkami. Videoinstalace La Passion de Jeanne d’Arc (Nemocnice Rozelle, Sydney), kterou jsme umístili do Galerii Kostka, vychází ze slavného stejnojmenného filmu z roku 1928. Mezititulky z původního němého filmu přetvořila skupina dvanácti žen z Rozellské nemocnice tak, aby vyprávěly příběh fiktivní nové pacientky, která trpí megalomanstvím

a domnívá se, že je Johanka z Arku. Druhý film představuje monology jednotlivých pacientek, které promlouvají o své diagnóze a předsudcích se kterými se setkávají.

Informace pro návštěvníky.

Otevírací doba: Po–Ne 13:00–20:00, vstup dobrovolný

Výstava probíhá v Galerii MeetFactory a v Galerii Kostka, kde se nachází videoinstalace Javiera Télleze.

Doprovodný program:

04. 08. online komentovaná prohlídka výstavy

18. 08. Soirée

Výstava je součástí dlouhodobého výstavního cyklu Jiné poznání, v rámci kterého kurátorky Galerie MeetFactory sledují formáty předávání vědění, jež se vymykají racionalistickému principu dominujícímu v západním a středoevropském prostředí.

Výstava je podpořena grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP. / Supported by the peoples of Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants.