TZ: Ateliérová výstava

Ateliérová výstava / Ústav makromolekulární chemie AV ČR / Praha / 3. - 11. 1. 2012

Ateliérová výstava

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám 2., Praha 6 – Břevnov,

www.imc.cas.cz

Doba trvání výstavy : 3.1. – 11.1. 2013

Vernisáž: 3.1. 2013, 19.45

Vystoupí skupina Sousedi:

Martin Peřina, Karel Žďárský

Autorské čtení okruhu Literárně kulturního časopisu H_ aluze:

Alice Prajzentová, Petr Pazdera Payne, Tomáš Čada, Josef Straka

Vystavující:

Kurt Gebauer, Jiří Hůla, Zbyněk Havlín, Sylva Francova, Dana Puchnarová, Markéta Váradiová, Michal Slejška, Šárka Cibulcová, Dagmar Hricková, Dagmar Šubrtová, Tomáš Skala, Markéta Vlčková, Renáta Laryszová, Diana Winklerová, František "Janýš" Novotný, Adéla Součková, Jan Karpíšek, Ivana Hanzlíková, J.E. Brabenec, Alena Foustková, Karel Pokorný, Roman Franta, Jiří Lauterkranc, Mario Chromý, Ivana Junková, Jan Slovenčík, Vojtěch Otčenášek, Václav Hájek, Tereza Fikarová, Viktor Špaček, Lenka Přechová, Martin Mulač, Marta Košťálová, Matouš Karel Zavadil

Ateliérová výstava je koncipována jako „otevřená“ výstavní struktura bez kurátorského záměru. Jediným motivem, který spojuje vystavující autory je solidarita s časopisem Ateliér. Výstava tak má upozornit na závažnou situaci časopisu, jemuž hrozí po 25 letech zánik v důsledku neudělení dotace Ministerstva kultury. Za současného stavu tištěných medií v České republice neexistuje za časopis Ateliér adekvátní náhrada a patrně s jeho zánikem by definitivně skončilo medium tohoto formátu.

Výstavu lze vnímat také v širším kontextu i jako protest proti likvidační kulturní politice současného Ministerstva kultury. K symbolické podpoře dochází také tím, že výstava je prezentována v prostoru galerie Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, kde bylo prezentováno nekonvenční umění před rokem 1989. Nabízí se tedy určitá analogie se současností, kdy mohou krátkozrace uplatňované ekonomické mechanismy fungovat podobně jako represivní opatření dob minulých.

Matouš Karel Zavadil