TZ: Baggage Check-in

Baggage Check-in / Nástupište 1-12 / Topolčany / od 30. 5. 2014

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 vás srdečne pozýva v piatok, 30. mája 2014 o 19:00 do podchodu pod Autobusovou stanicou v Topoľčanoch na vernisáž k spoločnej výstave pedagógov a študentov ateliéru Socha v architektúre a verejnom priestore bratislavskej VŠVU

„Baggage Check-in“

Vystavujúci autori: Filip Bielek, Lucia Čarnecká, Patrik Kovačovský, Oto Hudec, Michal Hudák, Marek Stuller, Boris Vojtech, Veronika Vargová

Hudobný doprovod:

Ensemble Spectrum v zložení:

Matej Sloboda - dirigent

Boris Dugovič - klarinet

Peter Fillo - gitara

Afterparty:

Herzog Herzog (sk)

DJ Johana (cz)

„Odbavená batožina (checked baggage) je batožina prijatá na prepravu, čo môže byť batoh, kufor, športové náčinie, bicykel, vybavenie pre deti a hudobné nástroje. Každý pasažier môže zapísať až 2 batožiny po zaplatení poplatkov. Batožina môže mať 15 alebo 20kg a maximálne povolené rozmery v cm: 81 x 119 x 119. Pri prekročení povolenej váhy sa na letisku platí príplatok za každé kilo navyše. Jednotlivé batožiny nesmú prekročiť váhu 32kg.“

Veľkosť batožiny definovaná nízko nákladovými leteckými spoločnosťami, na ktoré je odkázaná väčšina mladých začínajúcich umelcov v Európe, sa stala jediným limitom projektu "BAGGAGE CHECK-IN". Projekt je výsledkom spolupráce Multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Projekt pritom vychádza z dvoch praktických problémov mladého umelca, predovšetkým sochára – problém uskladnenia diel a ich transportu. Téma projektu ponúka riešenie v podobe prispôsobenia formátu prác cestujúcemu umelcovi. Autori tak vo svojich prácach mohli tému vnímať ako symbolické smerovanie, alebo ako čisto formálne obmedzenie, ktoré však umožňuje dielo po vybratí z imaginárneho kufra expandovať do priestoru. Podstatnou sa stala zásada, že dielo musí byť vždy zložiteľné a prenosné.

Počas niekoľkých predchádzajúcich mesiacov vzniklo v ateliéri "Socha v architektúre a verejnom priestore" viacero objektov, inštalácii a umeleckých performancií, ktorých autormi sú tak študenti ako i pedagógovia z katedry Socha, objekt a inštalácia. Formálny limit, v ktorom sa autori museli pohybovať, dodáva ich prácam súdržnosť, ktorá vzhľadom na široké množstvo rôznych podtém a myšlienok prekvapuje.

S výsledkom ich práce sa verejnosť bude môcť zoznámiť na vernisáži k spoločnej výstave v podchode pod Autobusovou stanicou mesta Topoľčany v piatok, 30. mája 2014 o 19:00. Výstava Baggage check-in je pritom jednou z mála príležitostí zoznámiť sa so súčasný mladým slovenským sochárstvom.

O hudobný doprovod vernisáže sa postará súbor Ensemble Spectrum v zložení Matej Sloboda, Peter Fillo a Boris Dugovič. Koncertný program piatkového večera je pritom opäť výsledkom spolupráce Nástupišťa 1-12 a Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Divákom predstavia nové naštudovania diel Alfreda Schnittkeho a Arvo Pärta a v premiére i nové hudobné diela slovenských skladateľov Ľuboša Bernátha a Mateja Slobodu. Počas afterparty sa na pódiu vystriedajú slovenský elektronický projekt Herzog Herzog a česká DJka Johana.

Viac info v FB pozvánke k podujatiu: https://www.facebook.com/events/487065554759982/