TZ: Benedikt Tolar v Západočeské galerii v Plzni

Benedikt Tolar / KULIČKA / Kurátor: Petr Jindra / Západočeská galerie v Plzni, pozemek U Zvonu/ 16. 6. 2022 – 31. 3. 2023

Západočeská galerie iniciovala vznik Kuličky, aby podpořila tvorbu pro veřejný prostor a pomohla s využitím tohoto uměleckého objektu zaměřit pozornost plzeňské veřejnosti na pozemek U Zvonu, určený ke stavbě nové budovy galerie jakožto místa budoucího kulturního významu a umělecké atraktivity. Dílo je realizováno díky spolupráci Západočeské galerie v Plzni a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU za finanční podpory města Plzně. Projekt je součástí festivalu Kulturní léto Západočeské galerie s Pivotečkou U Zvonu.

Objekt Kulička je významově založen na vzájemném napětí mezi absolutní platónskou formou (koule) a jejím zvrásněným, zmačkaným povrchem. Tento nepravidelný abstraktní povrch povahu útvaru vtěluje do reálné, živé formy s její fyzickou nahodilostí, nedokonalostí a proměnlivostí. Stání před sochou je jiné, než stání před užitným předmětem: stimuluje zvláštní rozhovor mezi „“ diváka a „ty“ sochy. Promyšlené proporce Kuličky staví před diváka útvar, který jej sice převyšuje, ale nemá nad ním převahu – odpovídá jeho pohledu a vede s ním dialog.

Benedikt Tolar (*8. 2. 1975 Plzeň)

Studium: 1996–2002 AVU Praha (Karel Nepraš, Vladimír Skrepl)

Autor vystavuje jak ve významných domácích institucích, tak i v rámci skupinových výstav v zahraničí. Je významným českým sochařem střední generace. Ve veřejném prostoru realizoval několik děl v ČR i v zahraničí. Působí jako vedoucí ateliéru Socha a prostor Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni.

Zastoupení ve sbírkách: Národní galerie Praha; GASK – Galerie středočeského kraje; Galerie Klatovy / Klenová; Artotéka města Plzně; Sbírka Marek; soukromé sbírky ČR, USA, Německo, Francie, Švýcarsko