TZ: Beyond the Gaming Principle 2022 / konference na Akademii výtvarných umění v Praze

TZ Beyond the Gaming Principle 2022 - User at Work

Konference o počítačových hrách, jejich vztahu k umění, práci a prostoru

17.2. se na Akademii výtvarných umění v Praze uskuteční první ročník konference Beyond the Gaming Principle s podtitulem User at Work organizovaná kolektivem FRAG. V rámci události se sejdou zajímaví umělci, teoretici a osobnosti nezávislé herní scény, aby diskutovali o současných politických a uměleckých výzvách herního světa. Hlavním cílem konference je nejen vést dialog mezi uměním a herním průmyslem, ale také poskytnou sdílený prostor a zkušenost jiného hraní a přemýšlení o hrách.

Úvodní přednášku odprezentuje Alfie Bown, britský teoretik her známý například svou knihou Playstation Dreamworld, která byla mimo jiné přeložena do Slovenštiny. Následovat budou dva bloky. První je věnovaný propletení gamingu a práce (hosté: Filip Hauer, Václav Janoščík, Vít Bohal, Dustin Breitling, John Hill, Dita Malečková). Druhý blok pak otevře téma her prostoru, ať již fyzickém, galerijním, nebo virtuálním (Viktor Takáč, Lucia Mendelová, Tina Sauerlander, Ondřej Buddeus, Jesper Alvaer, Ondřej Trhoň, Tereza Krobová, Kateřina Kovandová).

Nejdříve se tak budeme zabývat skutečností, že hry samozřejmě nepředstavují jen zábavu, ale často nás třeba ve formě sbírání zkušenosti a ingame měny nutí vykonávat opakující se a na zisk orientovanou činnost, nebo přímo zahrnují různé pracovní činnosti. V tomto smyslu hry normalizují různé formy práce, včetně jejího intimního propojení se zábavou a kapitalismem. Herní médium, ale samozřejmě nemusí jen reprodukovat dominantní ekonomické, kulturní, politické nebo estetické vzorce, může je převracet, odmítat, nebo nově utvářet.

Následně se pokusíme zasadit hry do prostoru, který opět není jen jednoduchým (soukromým) prostředím domácího počítače, ale nabývá na zajímavosti třeba ve sféře umění, galerií nebo muzeí. Hry ale do našich prostorů nepornikají jen přímo, zasazením do kontextu, ale také skrze to jak naše představy o něm proměňují. Nejde jen o obecnou technologii VR, ale o jemnější nuance toho jak nás hry učí se pohybovat, orientovat a sdílet.

Jde o velmi uvolněnou, neakademickou konferenci která kromě úvodní přednášky nabídne formou krátkých 10 minutových vstupů spíše zajímavé teze, postřehy a perspektivy, na základě kterých budeme diskutovat o klíčových problémech gamingu a vývoje her. Celý program proběhne v Anglickém jazyce a jeho důležitou součástí bude samotné hraní her. Vystřídáme některé nezávislé hry s mainstreamovými tituly.