TZ: Bílá hora 2014 / Umělecká intervence nad hrobem padlých v bitvě 8. listopadu 1620

Patrik Hábl, Michal Rataj a Norbert Schmidt / Bílá hora 2014. Umělecká intervence nad hrobem padlých v bitvě 8. listopadu 1620 / poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře / září - listopad 2014

BÍLÁ HORA 2014. Umělecká intervence nad hrobem padlých v bitvě 8. listopadu 1620

poutní areál Panny Marie Vítězné na Bílé hoře

září – listopad 2014

Patrik Hábl, Michal Rataj a Norbert Schmidt

Jak by dnes mohl vypadat hrob padlých vojáků a zároveň památník jedné z nejdůležitějších a nejkontroverznějších bitev našich dějin? Jak zcela současnými prostředky vstoupit do krásného barokního areálu, jemuž výslednou podobu nevtiskl nikdo menší než Jan Blažej Santini Aichl? Jak smířit různé ideové vrstvy a jak se dnes postavit k různým ideologickým interpretacím? Tým sestávající z architekta, malíře a hudebního skladatele se pokusil alespoň dočasně nalézt adekvátní umělecké odpovědi na předložné otázky. Nová úprava hrobu bude veřejnosti zpřístupněna při slavnostní ekumenické bohoslužbě 7. září 2014 v 18:00 v poutním areálu na Bílé hoře za přítomnosti Romana Mazura, pražského seniora Českobratrské církve evangelické, a Václava Malého, pomocného biskupa pražského. Následovat bude bohatý doprovodný program s výmluvnou otázkou pod názvem: Co nás rozdělilo, může dnes spojovat? přístupnost areálu, hrobu a umělecké intervence:

www.benediktinky.cz

záštitu Bílé hoře 2014 poskytli:

Daniel Herman, ministr kultury České republiky

Daniel Fajfr, předseda Ekumenické rady církví v České republice

kardinál Dominik Duka OP, předseda České biskupské konference

pořádající instituce: Opatství Venio na Bílé hoře a Centrum teologie a umění při KTF UK

spolupracující instituce: Městská část Praha 17, Akademická farnost Praha u Nejsv. Salvátora, Arcibiskupství pražské, Benediktinské arciopatství v Břevnově, Českobratrská církev evangelická, Dominikánská 8 – Řád dominikánů, Ekumenická rada církví, Řád bosých karmelitánů, teologická revue Salve, UMPRUM Praha

Více informací se dozvíte zde: http://ctu-uk.cz/bila-hora-2014 http://ctu-uk.cz/bila-hora-2014-co-nas-rozdelilo-muze-dnes-spojovat-program-akci http://www.apha.cz/soucasne-umeni-na-hrobu-padlych-v-bitve-na-bile-hore