TZ: Bylo Nebylo

Bylo Nebylo Open Gallery / Bratislava /  Baštova 5 / 19.7. - 11.8. 2013

Bylo Nebylo

 

Vernisáž / 18.7. 2013 od 18:00;

Open Gallery / Bratislava /  Baštova 5

 

Vladimír Havlík, Marek Hlaváč, Tomáš Hodboď, František Kowolowski, František Pavúček, Tomáš Ruller, Martina Růžičková, Pavel Sterec, Miloš Šejn, Martin Zet

Kurátoři: Jana Písaříková, Tomáš Hodboď

autor plakátu: Barbora Trnková

Výstava potrvá od 19.7. - 11.8. 2013

 

Výstava nesoucí název Bylo nebylo představuje tvorbu autorů transformujících performance do podoby videa, textu, audio nahrávky, fotografie, autorské knihy, instalace dočasného charakteru a sochy. Poukazuje na následující skutečnosti: živá performance je výchozím bodem, prvotním impulsem k následné tvůrčí práci se zvoleným médiem záznamu; performance funguje jako pohyblivý znak, jenž je možné svobodně přenášet do různorodých kontextů a médií;

Kurátoři výstavy usilovali o výběr děl, které představují odkaz ke konkrétní performanci a současně s tím tento odkaz potlačují formou svého zpracování. Jejich zdvojená existence jako dokumentu (mediálního přepisu) performance a jako uměleckého artefaktu vlastní vizuální podmanivosti poukazuje na ambivalentnost historiografie performance art. Pokud uvažujeme o vystavených dílech jako dokumentech akcí, uvědomíme si, že mezi performancí a formou jejího záznamu se nachází magická mezera, jakoby se část informací provždy ztratila v pomíjivém okamžiku. Stalo se, mohlo se stát, nezůstalo, bylo, nebylo...Jsou to nedoslovné fragmenty, kterým můžeme a nemusíme věřit – podobně jako pohádkám.

V rámci zahájení výstavy proběhne Sightseeing Performance. Zatímco Filing Krug performuje v turistickém mumraji Toronta, jeho počínání se stává čitelným až pomocí výkladu v Bratislavě přítomného Tomáše Hodbodě. Vzdálenost mezi místy otevírá prostor pro domněnky a diskrepance. .