TZ: Cameron Tauschke v Oblastní galerii Liberec

Cameron Tauschke / Valleys of the heart / kurátorka: Lenka Sýkorová / Oblastní galerie Liberec / 10. 2. - 30. 4. 2023

Výstavní projekt australského umělce Camerona Tauschkeho (Melbourne, 1971), aktuálně působícího na německé výtvarné scéně, je prezentován obrazy a kresbami série Valleys of the heart. Autor vychází z inspirace a fascinace dojemných výroků: následuj své srdce, ruku na srdce či srdce je naším vůdčím světlem a nejlepším učitelem. Současně jej fascinuje svět horolezců, kteří při výstupu dosahují vrcholu a při tom potřebují přirozenou disciplínu, víru a trpělivost. Protože cesta na vrchol je vždy lemována obtížemi a nebezpečím, tak jako cesta životem. Právě ono jít za svým srdcem a věci dělat z plného srdce je hlavním poselstvím výstavy. Předkládá nám jisté fiktivní krajiny, ale i současně optimismus a možnost výzev, abychom se na své cestě neztratili.

Tvorba Camerona Tauschkeho je signifikantní užíváním sytých živých barev, mnohdy v kontrastu s monochromními, čímž autor umocňuje expresivitu svého projevu. Jeho styl jak v zářivosti barev, tak figurálními motivy, vychází z poučení německou malbou. Současně je pro autora důležité užívání metafor, prostřednictvím kterých autor vypráví příběhy zachycující a odrážející vnitřní svět s propojením na každodenní inspiraci běžnými událostmi. V jeho díle můžeme číst různé citace z pop kultury, filmového prostředí, ale také současného světa plného vizuálních vjemů, které na nás útočí v nekonečném toku vizuálních informací. Umělec ve svém díle odráží nejistotu současnosti a jisté hledání ztracených světů, které dávají našim životům věčné tajemství.  Současnost můžeme definovat jako nejistou, fluidní realitu, která nám nedá oddychu. Sebeidentifikace je v tomto prostředí stále složitější proces a Cameron Tauschke skrze své dílo vypráví vlastní příběhy a pohled na svět. Poodkrývá historické předlohy, ale současně i futuristické vize. Výstava navazuje na kurátorský projekt Postkonceptuální přesahy v kresbě a je především o lásce a odvaze.

Cameron Tauschke tvoří a žije v Berlíně. Vystavoval na celé řadě samostatných i skupinových výstavách po celém světě. Současná výstava zde je jeho první prezentací v České republice.