TZ: Česká krajina v Galerii UM

Česká krajina / Příběhy českého designu 1990-2020 / Galerie UM, UMPRUM / Praha /  10. 2.–18. 3. 2023

Část výstavy Design a transformace pořádané u příležitosti předsednictví ČR Radě Evropské unie v Bruselu je k vidění v Praze.

V loňském roce se UMPRUM společně s Moravskou galerií v Brně, Úřadem vlády ČR a dalšími partnery zhostila velmi prestižního a zároveň zodpovědného úkolu. U příležitosti českého předsednictví v Radě EU prezentovali český design v Bruselu. Galerie UM má nyní možnost část výstavy Design a transformace. Příběhy českého designu 1990 – 2020 představit i české veřejnosti.

Výstava, která nese podnázev Česká krajina, zahrnuje vybrané práce studentů, absolventů a pedagogů UMPRUM a prostřednictvím animovaných dokumentů a fotografií Vojtěcha Veškrny přibližuje neotřelým a hravým způsobem produkci vybraných českých firem. Česká krajina přenáší do Prahy expozici, která byla k vidění v Pražském domě v Bruselu a z části i v Design Museu Brussels.

Kurátory a autory architektonického zpracování je absolventka Ateliéru produktového designu UMPRUM Terezie Lexová a student téhož ateliéru Štěpán Smetana. Výběr prací i jimi navržená instalace se nechávají inspirovat českou krajinou. „Tato část výstavy v Bruselu reprezentovala tvorbu UMPRUM. Snažili jsme se zahrnout práce souznící s tímto tématem a zároveň představit jak etablované designéry, tak ukázat mladé talenty ještě studující na UMPRUM“, říká k výběru Terezie Lexová.

Ze zmíněných děl můžeme jmenovat například porcelánové sošky Alegorie covidu Moniky Martykánové, která se nechala inspirovat protipandemickými opatřeními, nebo autorské panely Markéty Jebavé, která tvoří z plstěné vlny českých ovcí.

Z vystavujících pedagogů je prezentováno například studio Olgoj Chorchoj a jejich stylové sáňky, nebo Rony Plesl, který je zastoupen sadou nápojového skla pro pivovar Bernard. S výběrem souzní i pro výstavu speciálně navržený mobiliář, který kopíruje reliéf české krajiny.

Druhou neméně významnou část výstavy představuje prezentace šesti animovaných dokumentů, které zpracoval tým mladých autorů a autorek z UMPRUM a Akademie múzických umění v Praze (AMU) pod vedením Michaely Režové z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Snímky byly vytvořeny speciálně u příležitosti výstavy a jsou především impresí a nastíněním příběhu, vize či historie dané značky. Filmové štáby měly možnost proniknout přímo do výroby například skláren Bomma a Lasvit, Průša Research, TON nebo do nitra projektu Textile Mountain.

Český průmysl má v zahraničí dobré jméno. Poslední léta jako by vykořenily velkorysé představy o důstojné a komplexní prezentaci. Výstava je reakcí na liknavost domácí scény prezentovat práci českých designerů v zahraničí. Stojíme před úkolem posílit společenské uvědomění firem, jejich ochotu podílet se na společné prezentaci a na budování státní značky“, říká bývalý prorektor a pedagog UMPRUM Radek Sidun, který celý projekt od počátku vedl.

Galerie UM umožní i domácímu publiku zažít atmosféru spjatou s  prezentací České republiky  v rámci předsednictví v Radě EU. Že máme být na co pyšní, je možné se přesvědčit od 10. února do 18. března.

O výstavním projektu Design a transformace

Výstava Design a transformace. Příběhy českého designu 1990-2020 byla významnou součástí kulturních programů pořádaných u příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie. Připravila ji Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze společně s Moravskou galerií v Brně, Úřadem vlády a dalšími institucemi.

Dvě expozice představily českou kulturu i průmysl na poli propojujícím politické výrobní a umělecké aspekty. Část v Design Museum Brussels se zaměřovala na spletité osudy českého designu a představila jej v politickém a historickém kontextuVýběr čtrnácti firem zahrnoval jak velké a tradiční producenty, tak relativně mladé, etablující se projekty v pestré škále zastoupených materiálů a oborů. Výběr zvláště u firem velmi dobře ilustroval, jak politické a společenské kontexty mohou ovlivnit – transformovat výslednou podobu produktů. Dalším sledovaným tématem byla role designu při zkvalitnění současného života lidí i prostředí, ve kterém žijí.

Část v Pražském domě s podnázvem Česká krajina představovala ukázku současné české designérské tvorby, nejen průmyslové, ale především ateliérové. Do výběru byly zahrnuty realizace studentů, absolventů a pedagogů UMPRUM.

Zastoupené firmy: Amanita Design, BOMMA, Botas/PÁR, Český porcelán, Egoé, Lasvit, Linet, mmcité, Strážnický modrotisk, Prusa3D, Škoda Auto, Textile Mountain, TON

Vedení projektu: Radek Sidun

Koncepce: Daniela Kramerová, Michal Froněk, Jiří Pelcl, Radek Sidun,

Terezie Lexová, Štěpán Smetana

Kurátoři: Daniela Kramerová, Terezie Lexová, Štěpán Smetana

Spolupráce: Lada Hubatová-Vacková, Pavla Pauknerová, Klára Peloušková

Architektura a instalace: Terezie Lexová, Štěpán Smetana

Produkce: Symona Půhonná, Michaela Kaplánková

Fotografie: Vojtěch Veškrna

Grafický design: Tereza Saitzová, Olga Benešová

Filmy: autorský kolektiv pod vedením Michaely Režové (Zdeněk Durdil, Barbora Halířová, Magdalena Hejzlarová, Diana Cam Van Nguyen, Ondřej Slavík, Thanh Mai Tranová, Lukáš Janičík, David Ticháček, Miroslav Chaloupka, Patrik Velek)

Produkční a organizační zajištění AMU: Jan Hančil, Hana Šťastná, Vojtěch Kába, Max Niedoba, Ondřej Šejnoha a kolektiv Studia FAMU, Petr Vlček

Hudba k filmům: studenti katedry skladby Hudební a taneční fakulty AMU (Tomáš Borl, Richard Grimm, Haštal Hapka, Tobiáš Horváth a Pavel Nesit pod vedením Michala Rataje)

www.umprum.cz

www.d-and-t.cz

Instagram: czech_dandt

Tento projekt, realizovaný ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně, byl umožněn

díky velkorysosti a finanční podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (projekt C30-2022: Výstavní a kulturní aktivity UMPRUM a AMU na podporu předsednictví ČR v Radě Evropy).

Výstavu dále podpořili Nadace PPF, Škoda Auto a.s., ČEPRO, a.s.