TZ: Český a Slovenský pavilon v Benátkách je v rekonstrukci

Český a Slovenský pavilon v Benátkách je dočasně uzavřen z důvodu rozsáhlé celkové rekonstrukce, kterou si vyžádalo poškození střechy a střešních a stropních konstrukcí z důvodu pádu stromu v létě 2019. Národní galerie v Praze a Slovenská národní galerie začátkem letošního roku ukončila intenzivní jednání s příslušnými ministerstvy obou zemí ohledně veškerých právních a finančních kroků potřebných k rekonstrukci.

NGP jako jeho pověřený zástupce v současné době zadala dopracování studie architektonického řešení oprav a rekonstrukce pavilonu. Ta by měla být dokončena v následujících týdnech. Následovat budou výběrová řízení na inženýrskou činnost v Itálii a na dodavatele projektové dokumentace v ČR, která by měla směřovat k vydání příslušného stavebního povolení. Po vypracování projektové dokumentace a jejím schválení příslušnými italskými úřady bude připraven projekt pro provedení stavby a proběhne výběrové řízení na dodavatele samotné realizace rekonstrukce. Ten bude vybrán do 14 měsíců od zahájení prací na projektové dokumentaci. Rekonstrukce pavilonu by měla být ukončena do 24 měsíců od schválení projektové dokumentace italskými úřady, tedy do konce roku 2024.

Po ukončení rekonstrukce bude dle dohodnutého rotačního modelu v Českém a Slovenském pavilonu vystavovat slovenská strana. V roce 2020 bylo bienále zrušeno kvůli pandemické situaci, a proto v roce 2021 a 2022 měl pavilon sloužit k prezentaci Slovenské republiky.

Národní galerie spolu s Ministerstvem kultury ČR bude pro rok 2023 hledat vhodnou alternativní lokaci pro prezentaci České republiky na bienále.