TZ: Český surrealismus v Galerii Chodovská tvrz

Alén Diviš, František Gross, František Hudeček, Adolf Hoffmeister, Josef Istler, František Janoušek, Jiří Kolář, František Muzika, Endre Nemes, Karel Nepraš, Ladislav Novák, Jaroslav Puchmertl, Vilém Reichmann, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, Václav Tikal, Toyen a Václav Zykmund / Český surrealismus / Galerie Chodovská tvrz / Praha /1. 9. – 17. 10. 2021

Galerie Chodovské tvrze od září opět otevírá své brány. Unikátní kruhový půdorys bývalé vodní tvrze tentokrát podtrhne jedinečný výběr děl českých surrealistů. Obrazy, kresby, grafiky, koláže a fotografie z období 1930–1995, poukáží na nadreálnost krásy v zachycení snů, představ, pocitů a myšlenek. 

Téma surrealismu je celosvětově velmi oblíbené. Mnohdy se do tvorby autorů promítá jejich dramatický osobní život. Zářijová výstava je zajímavá především množstvím autorů. Ráda bych upozornila na nejzajímavější z obrazů, které na výstavě máme. Návštěvníci se mohou těšit na Smrtihlava Josefa Istlera, Kráčivce Františka Janouška, nebo jedinečnou Toyen.“ zve na výstavu kurátorka Pavla Vaňková.

Rozmanitost výtvarných technik a experiment v hledání nového ztvárnění je na výstavě hojně zastoupen. V malířském, grafickém,  nebo i nově ve fotografickém pojetí surrealismu. Výstavu doplní i slavné fotografie Viléma Reichmanna a Jaroslava Puchmertla ze Skupiny Ra.