TZ: Čeští umělci opět podpoří Nadační fond České srdce

14. 11. 2022Artalk Infoservis

Druhý ročník benefiční výstavy Art for Heart se uskuteční v úterý 15. listopadu 2022 v experimentálním prostoru NoD od 19:00. Prodejní výstava představí obsáhlou kolekci děl od výrazných představitelů současné umělecké scény. Výtěžek z výstavy bude věnován na konto Nadačního fondu České srdce a přímou pomoc dětem se srdečními problémy v rozvojových zemích.

„Cílem Art for Heart je především představení 6leté činnosti Nadačního fondu. Za tu dobu byla financována léčba desítek dětských i dospělých pacientů v Africe a Asii, zdravotnické mise českých lékařů do rozvojových zemí a také studijní programy pro studenty medicíny či pracovní stáže pro české lékaře a zdravotní sestry,“ říká doc. MUDr. Michal Pazderník, Ph.D., FESC, z Kliniky kardiologie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a zakladatel Nadačního fondu České srdce.

 • Od roku 2016 uskutečnili lékaři Nadačního fondu 8 zdravotnických misí do rozvojových zemí

  v Africe a Asii: 3 mise do Nepálu, 2 do Súdánu, po jedné do Ghany, Botswany a Etiopie.

 • Vyšetřili téměř 10 000 dětí i dospělých v oblastech, kde je lékařská péče prakticky nedostupná.

Diagnostikované srdeční vady dále monitorují ve spolupráci s místními lékaři a kardiology.

 • Nadační fond financoval 22 operací pacientů s vrozenou srdeční vadou, či revmatickou chorobou srdeční.
 • Realizuje studijní programy v Česku pro studenty z Etiopie a Súdánu.
 • Českým kardiologům financuje pracovní stáže v Londýně, Lipsku, Aalstu a Leicesteru.
 • V rámci projektu Czech Heart Academy vzdělává studenty medicíny.
 • Společně s agenturou Raul pořádá charitativní běh Proběhni se, který od roku 2018 běželo přes

  3 500 dospělých i dětských běžců.

„Píše se rok 2022, České srdce pomohlo zachránit 22 lidských životů. Proto bude na benefiční výstavě Art for Heart 22 uměleckých děl od 22 českých umělců. Jmenovitě to jsou: Tomáš Němec, Pasta Oner, Michal Škapa, Matěj Olmert, Tomáš Absolon, Pavla Malinová, Vladimír Houdek, Karel Štědrý, Jan Kaláb, Julius Reichel, David Krňanský, Julie Kopová, Antonie Stanová, Sofie Švejdová, Hynek Alt, Pavel Příkaský, Jiří Franta & David Böhm, Masker (Jakub Matuška), Petr Písařík, Martin Lukáč, Jana Vojnárová a Rozárie Císař Prokopcová. Moc si jejich podpory vážíme a věříme, že akce bude podobně úspěšná jako v roce 2016,“ doplňuje Tomáš Kaplan, spoluzakladatel Nadačního fondu České srdce.

Nadační fond České srdce

Byl založen v roce 2016 a jeho primárním cílem je předávat znalosti v oblasti kardiologie, ve které čeští odborníci patří k absolutní světové špičce, tam, kde podobné znalosti prozatím chybí. NF České srdce transparentně podporuje rozvoj vzdělanosti českých lékařů a zdravotních sester, organizuje pro ně pracovní stáže v zahraničí, účinně pomáhá vybraným dětským pacientům s vrozenými srdečními vadami v Africe

a Asii a realizuje studijní programy v České republice pro africké studenty medicíny. Podílí se také na edukativní činnosti v ČR a pořádá charitativní běh Proběhni se (www.probehni.se).

Více na www.nfceskesrdce.cz