TZ: Chuť

Chuť / Galerie Armaturka / Ústí nad Labem / 16. 1. - 8. 2. 2014

5x5x5 (5 smyslů x 5 kateder x 5 výstav)

Roční projekt s názvem 5×5×5 představuje pět samostatných výstav na téma pěti lidských smyslů určených pro výstavní prostor Malá galerie (Armaturka) v Ústí nad Labem. Na každé výstavě bude představen vždy jeden ze smyslů: sluch, zrak, hmat, chuť a čich. Lidské smysly totiž hrají ve výtvarném umění důležitou roli. Interpretací se nabízí mnoho: zrakem můžeme vnímat barvy a kompozici, hmatem strukturu objektu nebo plátna, čichem vůni nebo zápach použitých materiálů, sluchem rozeznáváme hlasy, tóny nebo ruchy a některá díla v nás mohou probudit pocity spojené s chutí. Jednotlivé výstavy tak umožní návštěvníkovi vnímat umění inspirované daným smyslem z pohledu umělců. Díla mohou rovněž určitý smysl stimulovat nebo naopak skrze něj znesnadňovat čitelnost díla. Celý projekt 5×5×5 si klade za cíl nejen poukázat na mladé začínající umělce a různé umělecké přístupy, ale také představit pět základních lidských smyslů, pomocí kterých může být umění vnímáno.

Chuť

16. 1. - 8. 2. 2014

V pořadí čtvrtá výstava pořádaná v rámci projektu 5x5x5 nese název Chuť. Tento smysl je v základním pojetí vnímán jako možnost rozlišovat mezi kyselým, sladkým, slaným a hořkým. Chuť je primárně spojována s jednou z našich základních potřeb - bojem proti hladu, se kterým úzce souvisí i uspokojení našich chutí. Atraktivní vyobrazení pokrmů je dnes součástí všech marketingových a propagačních strategií každé společnosti zabývající se gastronomií. Stejně tak již holandští mistři ve svých zátiších s rozprostřenými tabulemi pracovali s iluzí dokonalosti a luxusu zobrazeného. Tito malíři ale rovněž upozorňovali na pomíjivost, která se na jejich plátnech projevovala rozkladem tkáně či hnilobou. V současnosti existuje podobný kontrast především ve srovnání bohatého a konzumního Západu, jenž plýtvá potravinami, a chudých krajin, ve kterých podvýživa a hlad ohrožuje většinu obyvatelstva. Pojem chuť ale nese také přenesený význam v souvislosti s často používaným spojením „mít chuť na něco…“. Téma chuť nabízí mnoho interpretací, to dokládají i různé přístupy prezentované na výstavě, na které se představí tři studentky a jedna absolventka Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Romana Zborovjanová pracovala v ateliéru Přírodních materiálů s různými, běžně pěstovanými plodinami. Na výstavě je zastoupena dvěma díly: Vzácne suroviny (2011) a Materiálove experimenty (2013). S přírodními materiály experimentuje, představuje je v novém kontextu a zároveň obecně zkoumá vztah člověka k přírodě. Barbora Šimková (ateliér Digitální média) se ve svém díle Supermarket (2012) zabývá odvrácenou stránkou konzumace potravin, jejich plýtváním a možnostmi recyklace. Upozorňuje tak na alternativní možnosti využití vyhozených potravin, které by mohly zmenšit propast mezi bohatým

Západem a hladovějícími zeměmi třetího světa. Kristýna Mánková (ateliér Performance) je zastoupena akcí s názvem Bábovka (2012), do které zapojila nic netušící obyvatele činžovního domu, v němž bydlí. Zajímavou formou pracuje s lidskou psychikou skrze obyčejné jídlo – bábovku, posouvá hranice (včetně těch svých) a sleduje proměny svého nejbližšího okolí. Anna Zemanová (ateliér Performance) ve videoinstalaci Působím na Vaše buňky kysele? (2013) útočí přímo na naše základní smysly a pohrává si tak s našimi podmíněnými reflexy.

Organizátoři / Malá galerie (Armaturka), Fakulta umění a designu UJEP, Galerie Emila Filly

Kurátorský tým / Adéla Čiháková, Petra Hložková, Zuzana Prokopová, Marta Slačálková (studentky oboru Kurátorská studia na FUD UJEP)

Grafický design / Ondřej Jiráska

Adresa / Malá galerie (Armaturka), Jateční1588/49 (budova SCHIFR – AC, s.r.o. v areálu Severočeské armaturky, 2. patro), 400 01 Ústí nad Labem

Otevírací doba / út-pá 10.00–13.00, 14.00–18.00, so 10.00–14.00

Více informací / www.fud.ujep.cz, www.facebook.com/pages/5x5x5/451345674934152

Kontaktní email / projekt5x5x5@gmail.com