TZ: Csilla Klenyánszki, Jakub Šimčík a Lilla Szász

30. 10. 2017Artalk Infoservis

Csilla Klenyánszki, Jakub Šimčík a Lilla Szász / kurátor: Flóra Gadó / Pilíře domova / Galerie Klubovna / Brno /

Pilíře domova

Umělci: Csilla Klenyánszki, Jakub Šimčík, Lilla Szász

Kurátor: Flóra Gadó

Výstava vychází z pojmu domov a pocitu náležení k nějakému místu. Umělci zkoumají, jak se toto pojetí změnilo v dnešním světě nuceného či dobrovolného cestování a "nomádského" životního stylu a představují různé strategie, jak zpět získat nebo dokonce přehodnotit význam domova jako takového. Jejich práce vrhají světlo na různé postoje, které člověk může vyvíjet, aby přeměnil neznámé místo na něco domáckého, známého. Ptají se, kde najdeme útočiště. Vyvstává otázka: můžeme ještě mluvit o pojmu domova v jeho původním, idealistickém významu? Nebo – v neustálém toku, ve kterém žijeme – už domov neexistuje, ale náš život je spíše o neustálém procesu jeho hledání?

Tyto témata se projevují prostřednictvím zkoumání týkajících se rodinných historií umělců, rozhodnutích jejich rodičů, kteří je ovlivnili, a o významu nebo nedbalosti rodinných kořenů ve vztahu k jejich identitě. Výstava vychází z kontextu střední a východní Evropy, která představuje umělce z této oblasti v české galerii, ale díky různým příběhům a postojům zaujímá širší geografické rozpětí od Švédska po Vietnam. Tyto přístupy spojující pojem imigrace a práce v zahraničí - oba před a po pádu železné opony.

Zúčastnění umělci sdílejí zájem o výše uvedené otázky, ale jejich výzkumy nejsou nostalgické ani idealistické, spíše kritické zkoušky jejich rodiny a identity z  pohledu současnosti.