TZ: Dan Walwin v PLATO

Dan Walwin / Úleva / PLATO / Ostrava / 18. 5. – 13. 8. 2023

Proměnil prostor celé galerie, upravil světelné podmínky budovy a připravil pečlivě promyšlenou trasu, kudy mají návštěvníci jeho výstavou procházet. Původem britský umělec žijící v Nizozemí Dan Walwin (* 1986) přichystal pro Ostravu hned několik nových děl a v novém sídle PLATO se představuje svou dosud největší výstavou nazvanou Úleva. Zahájení se uskuteční ve středu 17. května 2023 od 18 hodin a výstava potrvá do 13. srpna 2023.

Dan Walwin vytváří v galerii PLATO fiktivní rekonstrukce zdánlivě známých prostředí a používá k tomu video, zvuk, sochy a instalace. Jím vytvořený svět nabízí osobní příběhy, v nichž se fakta a fikce vzájemně prostupují. Pro výstavu Úleva proměnil umělec prostory celé galerie. Zásadně například snížil množství světla v celé budově. Vytvořený šerosvit umožňuje divákům zapojit představivost a zvyšuje jejich citlivost a vnímavost. Ve srovnání s intenzivním denním světlem, které nás v době konání výstavy v jarních a letních měsících čeká, bude kontrast o to větší a přechod zvenčí dovnitř ještě zdůrazní odlišnost prostředí výstavy. Walwin se v České republice představuje potřetí. Kurátorkami jeho výstavy jsou Daniela a Linda Dostálkovy.

Dan Walwin bravurně používá filmový jazyk. Zdá se, že sledujete příběh a ve chvíli, kdy máte pocit, že máte dostatek indicií k jeho pochopení, přijde určitý zvrat. Klíčovou složkou naší reakce tak zůstává napětí. Vystavená díla vytvářejí zážitková prostředí nabitá emotivními příběhy. Umožňují střídat způsoby sledování věcí, a stát se tak součástí společenství či prostředí, které je nám známé, a přesto svým způsobem nové,” komentuje práci umělce jedna z dvojice kurátorek Daniela Dostálková. Kromě obrazu a zvuku doplňují každou část instalace autorské texty.

Pro jednotlivé filmové projekce vytváří autor speciální scénografii. Pracuje s prostorem i s diváky a neponechává náhodě ani pořadí, v jakém si mají jednotlivé sály prohlédnout: návštěvníka navádějí světelné šipky, texty na zdech či schodech nebo zavěšené textilní plochy. Díla umístil i na chodbu nebo do kavárny a přisvojil si tak celý prostor.

Velkoformátové fotografie i televizní obrazovky slouží rovněž jako zdroj světla. „Výstava má komponovanou trasu, je strukturou vytvořenou pro setkání. Divákům umožňuje měnit způsoby sledování věcí. Mohou střídat čtení, dívání se, naslouchání. A také přemýšlet, kdy se mohou jednotlivé části prolínat nebo spolu souviset více, než se na první pohled zdá. Stejně tak mohou zažívat momenty ‚úlevy', neboť jedno dílo může být jakýmsi protipólem k jinému,“ vysvětluje svůj přístup Walwin.

Výstava je určitou retrospektivou autora od roku 2015 doplněnou novými díly. Řada z nich vznikla přímo pro PLATO. Vystavená díla jsou součástí komplexní scénografie, fungují ve specifickém měřítku i souladu. Součástí vybavení výstavy jsou lavičky potažené mátově zelenou textilií, z nichž diváci mohou v některých místnostech filmy sledovat, v jiných je s bezdrátovými sluchátky na uších autor nabádá k hledání souvislostí mezi obrazem a zvukem.

Děj filmů se často odehrává v suburbánních částech města, v místech rozpadu a ruin, takzvaných nemístech. Pro nejnovější film připravený pro PLATO použil Dan Walwin k natáčení robotickou kameru, tedy náročný technický způsob snímání, který je k vidění například ve filmech studia Marvel. Při natáčení měl umělec na mysli i specifické prostředí Ostravy a jejího městského prostoru. Ke spolupráci oslovil také britského hudebníka Marka Clifforda či nizozemskou básnířku Anne Marijn Voorhorst.

Jedná se o první výstavu jednoho autora v nově otevřeném sídle galerie PLATO. Po minulé trojici výstav jde o další testování výstavních prostor nově zrekonstruované budovy.