TZ: Dana Sahánková v Galerii Dům v broumovském klášteře

Dana Sahánková / V poušti ztracený chrám / kurátor: Petr Vaňous / Galerie Dům / Broumovský klášter / 5.9. - 31.10. 2021

Broumov – V sobotu 4. září v 16:00 se v Galerii Dům v broumovském klášteře uskuteční vernisáž výstavy Dany Sahánkové „V poušti ztracený chrám“. Kurátorem výstavy, která bude přístupná do 31. října, je Petr Vaňous.

Kresebné dílo Dany Sahánkové patří dnes již k nepřehlédnutelným vizuálním projevům generace narozené v osmdesátých letech dvacátého století. Reprezentuje jak polohu určité citlivosti k tématu vnitřních proměn lidského vědomí v závislosti na postupu času, tak neustálé hledání nových výrazových postupů v rámci tradiční „kresby“ pro vyjádření a zpřítomnění rozporných zkušeností, které se svou rafinovanou povahou a těkajícím rozměrem vymykají oblasti pouhé rozumové analýzy a reflexe. Jsou to právě formy „přechodové zóny“ mezi věcností a snovou realitou, které nejlépe postihují tajemství a přízračnost transformačních dějů uvnitř, na rozhraní lidského vědomí a podvědomí. V dílech Dany Sahánkové jako bychom putovali zpět do známých, ale polozapomenutých krajin, jako bychom navštěvovali důvěrně známá místa, jejichž otisk nám utkvěl kdesi hluboko v podvědomí a byl odtud autorkou opět vyvolán „na světlo“. Kresby fungují jako paměťové vývojky, které iniciují rozvzpomínání se na cosi podstatného, důležitého, co je podstatnou součástí lidské existence, ale co zůstává v dnešním pojetí světa zpravidla skryto či vytěsněno. Broumovská výstava nazvaná V poušti ztracený chrám zachycuje významný posun v díle autorky a zároveň odkazuje na proces znovuobjevování a „odkrývání“ čehosi rozptýleného v paměti a čase, co symbolizuje právě „ztracený chrám“.

Dana Sahánková (nar. 1984 v Praze) absolvovala v l. 2005–2011 pražskou Akademii výtvarných umění (ateliér Kresby prof. Jitky Svobodové). V roce 2008 studijně pobývala na Ecole Nationale Supérieure d’art v Dijonu a v roce 2009 v ateliéru Nová média II Veroniky Bromové (AVU). Ještě za studií v r. 2010 byla její práce představena v rámci cyklu Start Up v pražské GHMP; v r. 2011 byla zařazena do bilančního projektu Česká malba generace nultých let 21. století v brněnské Wannieck Gallery. V roce 2012 se stala finalistkou Ceny kritiky, kde obdržela Cenu sympatie diváků. Pravidelně vystavuje od r. 2006. V r. 2019 vydala pražská Trafo Gallery autorčinu první monografickou knihu jako doprovod k samostatné stejnojmenné výstavě Ve své slupce nikdy nenajdeš stání. Naposledy jsme se mohli setkat s jejím dílem na společném projektu pOSTKONCEpTUÁLNÍ ANTIKONCEpCE (společně s Kateřinou Adamovou a Michaelou Maupicovou), jejíž trilogický závěr (po OGV Jihlava, 2017 a GKK, Klatovy 2018) se uskutečnil na podzim 2020 v pražské Galerii 1. pod hlavičkou Společnosti Topičova salonu. V r. 2020 byla autorka zařazena do knihy SPECTRUM věnované současné mladé malbě v ČR (BiggBoss).

Petr Vaňous, kurátor