TZ: David Severa v Galerii města Blanska

David Severa / spolupracující umělci: Jitka Severa (výšivky), Martina Paulenová (hudba), drag king Rudy Daddy, Roman Tichý a Tereza Tichá (performance), Júlia Chodúrová (fotografie) / It's my party unless it's your party / kurátorka: Júlia Chodúrová Bútorová / Galerie města Blanska / 21. 1. - 5. 3. 2023

Folklor (z angl. folk – lid, lore – znalosti) chápeme jako součást spletitých společenských vztahů označovaných jako lidová kultura. Původně vázán na nižší vrstvu obyvatel se ve své tvorbě opíral o kulturu všedního dne provázanou především s prací. Taky proto bylo vše tvůrčí napojeno na praktické upotřebení. Folklorní obřady a zvyky odrážely poznání světa, vztahy mezi člověkem a přírodou, důležité životní cykly, proměny i události.

S vývojem moderní techniky a nástupem rapidní změny životního stylu v průběhu 20. století pozorujeme postupné vytrácení folklorních projevů doprovázené také mizením prostoru pro individuální lidovou tvorbu.

Při současném vlivu globalizace a rychlosti proměny kulturních podnětů se zdá být nemožné instantně promítat všechny trendy do současné folkloristické prezentace. Z hlediska udržitelnosti folkloru se však reflexe aktuálních lidových projevů jeví jako nezbytná součást nalézání identity etnika. A to i za cenu jejího pokleslého až kýčovitého vyznění. Soudobé hmotné vyjádření folkloru v podobě rukodělných artefaktů, šperků a textilu se nepochybně opírá i o módní trendy.

Instalace It's my party unless it's your party brněnského umělce a módního návrháře Davida Severy evokuje scénografii skanzenové jizby současné techno taneční kultury. V konotaci tradičního kroje zkoumá možné ekvivalenty nalézání společenského statusu jeho nositele. Uvažuje nad potřebou vymezení se jednotlivce skrz i vůči dané komunitě. Reinterpretuje folklorní oděv jako komunikační médium genderové, národnostní, politické i městské identity.

Přešíváním značkového oblečení ze second handů do krojů náležících fiktivní skupině Severa upozorňuje na nevyhnutelnost upcyklace oděvů a udržitelnost módy. Kousky oblečení sportovních značek Jitka Severa dozdobila tradičními ornamentálními i textovými výšivkami inspirovanými básněmi K. J. Erbena, „Narození, Svatba, Smrt.

Výstava staví tradice hodů a žní do kontextu současných zábav – technoparty, inkluzivně vůči skupinám, pro které hody nebývají jednoduše přístupné. Skrze 360° video ve VR brýlích umožňuje divákům vnořit se do rituálu stávání se stárkou/kem v stylizovaném průvodu napříč městem Blanska.  David Severa zprostředkovává publiku originální estetiku stojící na průniku folklorního tvarosloví, street stylových pop kulturních značek a techno kultury.

David Severa (1996) je absolventem návrhářství a modelářství oděvů na brněnské SŠUD. Je zakladatelem platformy pro nezávislou módu Malá noc módy, iniciátorem projektu Brno Art Delivery. V současnosti vede kreativní hub KUMS Brno. Tvoří na průsečíku designu oděvů a objektů, digitálního umění a performance. Zajímá ho téma upotřebení skrze postupy upcyklace a rozkladu.