TZ: Diplomanti a diplomantky AVU 2022

Diplomanti a diplomantky AVU 2022: generace nastupující po době lockdownů čelí digitalizaci světa i proměnám role umění

Výstava diplomantů a diplomantek AVU každoročně ukazuje, jaká témata aktuálně rezonují mezi nejmladší generací výtvarných umělců a umělkyň, restaurátorek a restaurátorů či architektek a architektů. Osmačtyřicet studujících, kteří diplomují letos, začalo své závěrečné práce připravovat v době, kdy se sice začínaly rozvolňovat lockdowny, nutnost prožívat umění i výuku online ale brzy vystřídala nová digitálně sdílená zkušenost – válka proti Ukrajině. Zda a jak tyto změny zasáhly nastupující generaci umělců, můžete od 16. června vidět ve 3 budovách AVU: hlavní budově, Škole architektury a Moderní galerii AVU.

Diplomantská výstava představuje práce studentek a studentů z různých ateliérů, které na Akademii výtvarných umění v Praze, nejstarší umělecké škole v Česku, fungují – od malby, kresby, grafiky, sochy po nová média a intermédia, architekturu či ateliéry restaurování výtvarných děl malířských.

Záměrem kurátorů, jimiž jsou v letošním roce prof. MgA. Tomáš Vaněk a Mgr. Anna Remešová, bylo primárně věnovat co největší péči prezentaci jednotlivých děl a diplomantů a diplomantek. Během přípravy výstavy se ale jako aktuální ukázalo jedno společné téma: otázka pozornosti. Pozornosti, která je narušována online přítomností a sdílením, ale i pozornosti, kterou chtějí umělci a umělkyně získat pro svá umělecká díla, aby mohla      promlouvat do světa. „Podprahovým tématem, o kterém jsme diskutovali, se tak stala touha po pozornosti, ale ne jen ve smyslu sebepropagace na sociálních sítích nebo v digitálním prostředí, ale spíše ve vztahu k uměleckému dílu, které touží vstoupit do světa a promluvit, stát se subjektem. Jestliže tedy můžeme v kontextu první dekády 21. století mluvit o emoromantickém obratu v umění, jak bychom popsali emoce samotného uměleckého díla? Chceme se na letošní diplomantské výstavě ptát, po jaké pozornosti touží díla, která máme před sebou? Jaké emoce navozují a jak toto prožívání proměňuje jejich pohyb v online prostředí?“ píší Anna Remešová a Tomáš Vaněk v úvodním textu ke katalogu diplomantů a diplomantek. Tato koncepce pak ovlivnila i grafický vizuál výstavy, který připravili Jiří Mocek a Cindy Kutíková a který je postaven právě na fotografiích studentů a studentek v prostředí školy.

Vernisáž výstavy Diplomanti a diplomantky AVU 2022 proběhne 16. června od 17 hodin, v následujících dnech ji bude možné navštívit od 17. do 26. června vždy od 14 do 20 h.  Výstava probíhá na hlavní budově AVU, ve Škole architektury a Moderní galerii AVU, vstup je zdarma.

Výstava a vernisáž jsou otevřeny všem věkovým kategoriím. Přístup na hlavní budovu AVU pro osoby na vozíčku, kočárky a osoby se sníženou pohyblivostí je možný přes Klub AVU. Budova Moderní galerie je hlavním vchodem přístupná bezbariérově. Pro více informací o přístupu či v případě potřeby asistence se neváhejte obrátit na AVU nebo kontaktovat studentku Karolinu Chasákovou (karolinachasakova@gmail.com, +420 721 968 592).

Diplomanti a diplomantky AVU 2022  / AVU Graduates 2022

17. 26. 6. 2022, vernisáž 16. 6. v 17 h

Vystavují: Sára BOWN KASANOVÁ, Nela BRITAŇÁKOVÁ, Klára ČAPÁKOVÁ, Matouš FIALA, LE Ha Thu, Milada HEJDOVÁ, Monika HNIKOVÁ, Marie HORVATHOVÁ, Oskar HOŘÁNEK, Karolina CHASÁKOVÁ, Jáchym JANSKÝ, Jindřiška JONEŠOVÁ, Jakub KENDER, Eliza KOTELNIKOVA, Martin KUNC, Laura LIMBOURG,      Radek MUŽÍK, Batmanlai NARANKHUU, Jakub NEUMANN, Karolína NETOLICKÁ, Alžběta NOVÁKOVÁ, Johana NOVOTNÁ, Elena PECENOVÁ, Dita PETRÁŇOVÁ, Lucie PODROUŽKOVÁ, Anastasiia POLISHCHUK, Jaroslav PROKOPEC, Michal REJZEK, Štěpán RUBÁŠ, Anna RUTH, Robin SEIDL, Sára SKOCZKOVÁ, Radek SMĚTÁK, Hana SOMMEROVÁ, Jan SOUMAR, Veronika ŠKOPKOVÁ, Anna ŠMEJCOVÁ, Marie ŠTEFÁČKOVÁ, Anna ŠTEFANOVIČOVÁ, Jan TRUBAČ, Benedikt VALENTA, Karolína VOJÁČKOVÁ, Linda VONDROVÁ, Barbora VOLFOVÁ, Moemi YAMAMOTO, Aleš Hynek VRKOSLAV, Vojtěch WÜRZ, Stanislav ZÁBRODSKÝ

Kurátoři: Anna Remešová, Tomáš Vaněk

Místo:

Hlavní budova AVU, U Akademie 4, Praha 7

Škola architektury AVU, U Akademie 2, Praha 7

Moderní galerie AVU, U Starého výstaviště 188, Praha 7

Otevřeno denně od 14 do 20 h, vstup volný.

Kontakty pro média:

Petra Švecová, petra.svecova@avu.cz, +420 777 144 737