TZ: Diplomové práce absolventů Fakulty umění Ostravské univerzity 2022 online

13. 10. 2022Artalk Infoservis

Diplomové práce 2022: Absolventi Fakulty umění Ostravské univerzity prezentují své diplomové práce netradičně online.

Od 22. září 2022 k vidění online na webu:

https://readymag.com/u3526650217/diplomky2022ou/

Prezentace diplomových prací tradičně po mnoho let probíhá ve formě výstavy a je k ní vydáván tištěný katalog. Proč tomu tak není i letos, uvádí kurátorka Katarína Klusová v úvodním textu s názvem DIFERENCIACE:

„Jakožto instituce, která chce zastávat flexibilní přístup ve vztahu k palčivým problémům společnosti, rozhodli se vzdát se této zaužívané a finančně nákladné formy sebeprezentace. Finance byly přesměrovány na Ukrajinu a vedení i studenti čelí v souvislosti s tímto rozhodnutím pomyslné diferenciaci vlastních rolí. Pevně ale doufám, že zvolená alternativa ve formě webové prezentace bude finálně prospěšná a přinese své ovoce.“

Zájemci si mohou prohlédnout diplomové práce nových talentů, kteří končí své studium na Fakultě umění Ostravské univerzity, online na webu: https://readymag.com/u3526650217/diplomky2022ou/

Vystavující absolventi:

JOSEF ALBRECHT, DANIELA BAROŠOVÁ, ZDEŇKA BARTOŠOVÁ, PETRONELA BENCOVÁ, KAROLÍNA BLACHOVÁ, DOMINIKA GORALSKA, PATRÍCIA GRUNDZOVÁ, MAREK GRYGARČÍK, MATOUŠ HÁJEK, PATRÍCIA CHOLUJOVÁ, MICHAL KONVIČKA, JITKA KRÁLOVÁ, ALŽBETA KRCHOVÁ, PAVLÍNA KŘÍČKOVÁ, KLÁRA LAŠOVÁ, ROBIN MARIANČÍK A MICHAL NÁHLIK, BARBORA PROCHÁZKOVÁ, MARTINA STRAKOŠOVÁ, IVETA ŠAFRÁNKOVÁ, DANIEL TOMÁŠEK

Kurátorka: Katarína Klusová