TZ: Dobročinná aukce Akademie výtvarných umění v Praze

 Tisková zpráva / AVU pro Ukrajinu: dobročinná aukce Akademie výtvarných umění v Praze

 9. října 2022 od 15 h na Hlavní budově AVU

Možnost vydražit díla současných studentů*ek, pedagogů*žek i absolventů*ek AVU nabízí dobročinná aukce AVU pro Ukrajinu, kterou 9. října pořádá Akademie výtvarných umění v Praze. Výtěžek z aukce bude prostřednictvím transparentního účtu věnován na pomoc ukrajinským studentům a studentkám, kteří nastoupili na AVU, a na další konkrétní aktivity pro pomoc Ukrajině.

 

Díla pro aukci poskytlo okolo 80 umělců a umělkyň, přičemž jde jak o malby, tak o kresby a objekty. Naleznete mezi nimi práce současných studentů a studentek, pedagogů a pedagožek a řady nedávných i dřívějších absolventů aabsolventek. Do aukce se zapojili i někteří z ukrajinských studentů a studentek, které AVU po zahájení invaze přijala.

Díla je možné shlédnout na předaukční výstavě od 5. do 8. 10., vždy od 12 do 18 h (vernisáž výstavy proběhne v rámci Zahájení akademického roku a dne Alumni AVU 4. 10. od 18 h). Samotná aukce se koná 9. října 2022 od 15 h na Hlavní budově AVU (U Akademie 4, Praha 7), souběžně proběhne také online formou přes livebid.

Získané finanční prostředky budou zaslány na Transparentní účet AVU pro Ukrajinu (2130247/0100, IBAN: CZ67 0100 0000 0000 0213 0247, SWIFT/BIC: KOMBCZPP), z nějž je hrazena konkrétní pomoc vycházející z cílů Pracovní skupiny na pomoc Ukrajině.

„Umělkyně a umělci a studující umění patří k těm bezprostředně ekonomicky ohroženým současnou krizí. Přesto a i právě proto cítí solidaritu se svými ukrajinskými kolegyněmi a kolegy trpícími ruskou válečnou agresí. Dobročinná aukce AVU ukazuje, že umělci nepřijímají tezi o slábnoucí podpoře, že nemyslí pouze na sebe, že vůli aktivně pomáhat uprchlíkům v nouzi vnímají jako trvalou konstantu jednání a umělecké tvorby. Chceme touto aukcí pomoci našim ukrajinským studentkám a studentům, ale zároveň přitáhnout pozornost k situaci na Ukrajině. Proto aukci doplní doprovodný program, kde kromě diskuse o současném umění a dražbách či prohlídky s organizátory proběhne například i debata o situaci na Ukrajině,“ konstatuje Vít Havránek, prorektor pro zahraniční záležitosti, který je jedním z organizátorů aukce.

Vedení Akademie výtvarných umění v Praze přijalo v rámci pomoci v první fázi formou dlouhodobé stáže v jednotlivých ateliérech až 25 studujících (celkový počet studujících AVU činí zhruba 300 studentů). AVU podpoří i zájemce o klasické přijímací řízení. Ubytovací a sociální situaci studentů a studentek, kteří museli opustit Ukrajinu, řeší dobrovolná pracovní skupina AVU pro Ukrajinu, jejíž činnosti se účastní zaměstnanci a zaměstnankyně studující i pedagogové a pedagožky AVU. Skupina studentům zajišťuje také výuku českého jazyka. AVU během léta získala pro vybrané ukrajinské studenty a studentky dar od francouzské sítě vysokých výtvarných škol Eurofabrique ve výši 10.500 EUR. Během září na AVU vznikne konzultační skupina pro zájemce o standardní studium z řad ukrajinských studentů a studentek, kterou povede malířka ukrajinského původu a absolventka AVU Alice Nikitinová.

„Ukrajina je už půl roku s námi i tady, na AVU! Jsme vlivnou hostitelskou institucí od prvních týdnů války Ruska proti Ukrajině. Jsme už pro mnohé z těch, co přerušili studium umění na Ukrajině, domovskou školou – jejich inkluze probíhá napříč ateliéry. Solidarita s příchozími je od prvních dnů organizovaná širokou skupinou lidí, která má podporu vedení i akademického senátu. Byla akční okamžitě po invazi a její práce je vidět.“ uvedla Maria Topolčanská, rektorka AVU. „Jsme napadeni spolu s těmi, které válka přinutila k příchodu k nám. Ve věci přijímání a poskytování pomoci tady na AVU nebo blíž u hranic s Ukrajinou se opakovaně angažují studující i vyučující za hranicí svého bezpečného prostoru a svého zdraví. Čerstvě přesídleným rodinám s dětmi věnovali mnozí čas v tvořivých dílnách a o víkendech v Moderní galerii AVU. Jsem na ně pyšná a moc jim za vedení děkuji. Ze spontánní podpory na začátku tvoříme plán, jak začlenit ukrajinské příchozí do standardního života školy v dalším roce. Hodnota uměleckých děl v této aukci bude nesmírná. Bude proměněna na dobře cílenou integraci a pomoc těm, kdo ji potřebují.“

AVU pro Ukrajinu

aukce 9. 10. v 15 h

předaukční výstava 5. - 8. 10. (vernisáž 4. 10. v 18 h)

 

Místo:

Hlavní budova AVU, U Akademie 4, Praha 7

5.– 8. 10. otevřeno od 12 do 18 h, vstup volný.

Organizačná zajištění aukce: Jana Kostelecká, jakost@gmail.com

 

Kontakty pro média:

Petra Švecová, petra.svecova@avu.cz, +420 777 144 737