TZ: Dominik Lang vytvořil památník Maxe van der Stoela - prvního západního politika, který potvrdil význam Charty 77

Dominik Lang vytvořil památník Maxe van der Stoela - prvního západního politika, který potvrdil význam Charty 77 / Praha / 20. 2. 2017

Dominik Lang vytvořil památník Maxe van der Stoela - prvního západního politika, který potvrdil význam Charty 77

V parku Maxe van der Stoela v Praze 6 bude 1. března odhalen památník tohoto významného nizozemského politika. Realizaci Van der Stoelova památníku iniciovalo Velvyslanectví Nizozemského království v České republice a jeho autorem je český výtvarník a sochař Dominik Lang, držitel ceny Jindřicha Chalupeckého. „1. března to bude na den přesně 40 let ode dne, kdy se Max van der Stoel, tehdejší nizozemský ministr zahraničních věcí, v hotelu InterContinental v Praze setkal s profesorem Janem Patočkou, prvním mluvčím Charty 77. Ministr Van der Stoel byl prvním vysoce postaveným západním politikem, který se setkal se zástupcem Charty 77. Tímto setkáním dal důležitou morální podporu československému disidentskému hnutí. Toto setkání můžeme označit za jeden z milníků na dlouhé cestě Československa zpět k demokracii,” říká J. E. Eduard W. V. M. Hoeks, velvyslanec Nizozemského království v České republice. „Jsme rádi, že můžeme připomenout zásluhy obou velkých mužů - Evropanů, v místě, kde se opět jejich cesty symbolicky propojují,” poukazuje dále velvyslanec na fakt, že park a památník Maxe van der Stoela leží v těsné blízkosti Patočkovy ulice.

Památník Maxe van der Stoela od sochaře Dominika Langa bude odhalen za přítomnosti jejich excelencí Lubomíra Zaorálka, ministra zahraničních věcí České republiky a Franse Timmermanse, prvního místopředsedy Evropské komise a bývalého Van der Stoelova spolupracovníka, dne 1. března 2017 ve 14.30 hod. v parku Maxe van der Stoela v Praze 6.

Odhalení pomníku bude od 11.30 do 13.00 hod. předcházet v hotelu InterContinental setkání k uctění památky prof. Jana Patočky. Na slavnosti organizované Archivem Jana Patočky ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR bude historik Petr Blažek prezentovat knihu dokumentů z archivu Státní bezpečnosti o pronásledování Jana Patočky.

Schůzka Maxe van der Stoela s Janem Patočkou byla velmi citelným políčkem do tváře tehdejší moci (dokonce natolik, že prezident Gustáv Husák druhý den zrušil plánovanou oficiální schůzku s ministrem Van der Stoelem). Toto setkání se stalo důležitým milníkem na dlouhé cestě k demokracii ve střední a východní Evropě. Komunistickému režimu dalo najevo, že západní vlády jsou ochotny se scházet s disidenty. Profesor Jan Patočka, statečný muž s podlomeným zdravím, po výsleších StB zemřel pouhých 12 dnů po tomto setkání. Max van der Stoel neustal v podpoře boje za demokracii a humanistické ideály po celý svůj aktivní život, který se uzavřel v roce 2011. Památka obou mužů a jejich jediného setkání je pevnou součástí historie moderní Evropy.

Maximilianus "Max" van der Stoel (*3. 8. 1924 - † 23. 4. 2011) byl přední nizozemský politik, spjatý se středově levicovou Stranou práce. V letech 1973 - 1977 a 1981 - 1982 byl ministrem zahraničních věcí Nizozemského království. V roce 1992 se stal historicky prvním Vysokým komisařem pro národnostní menšiny Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), kterým zůstal až do roku 2000. Je po něm pojmenována nizozemská nadace Foundation Max van der Stoel, podporující mezinárodní solidaritu, demokracii, rozvoj a dialog a také Max van der Stoel Award, cena, kterou každé dva roky uděluje Vysoký komisař pro národnostní menšiny OBSE spolu s vládou Nizozemska těm jednotlivcům, skupinám či institucím, které se zasloužili o zlepšení podmínek národnostních menšin v zemích OBSE.

Max van der Stoel obdržel řadu vysokých státních vyznamenání v Nizozemsku i dalších zemích, včetně Řádu T. G. Masaryka, který mu v roce 1996 udělil prezident Václav Havel.

Dominik Lang (*1980) je český výtvarník, sochař a jeden z našich nejzajímavějších umělců mladší generace. Studoval na pražské Akademii výtvarných umění, Cooper Union v New Yorku a na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Tam také v současnosti vede společně s Edith Jeřábkovou ateliér sochařství. Pracuje rád s tvořivou intervencí do konkrétní situace, často mění dispozice v okolí vlastního uměleckého díla. Socha a výtvarné dílo je pro něj způsobem, jak vstoupit do zavedených pravidel veřejného prostoru, sociálních vztahů nebo umění. V roce 2011 reprezentoval Českou republiku na Benátském bienále. Vystavoval ve vídeňské Secession, v MUMO Melbourne, v Palais de Tokyo v Paříži, v Inhotim v Brazílii a v mnoha dalších galerijích. Dominik Lang je držitelem Ceny Jindřicha Chalupeckého, u jejíhož zrodu stál mimo jiné i Václav Havel.