TZ: Dominik Styk a Bronislava Orlická a Šárka Pelikánová v Galerii města Blanska

Proběhne Opening day nových a v tomto roce také posledních výstav v Galerii města Blanska, které představují mladé autorky a autora: Bronislava Orlická & Dominik Styk: Temnota slévá věci (kurátorka Noami Purkrábková); Šárka Pelikánová: AKLIMATIZACE „ty zajdi pro dřevo, já dojdu pro vodu“ (kurátorka Jana Písaříková)

Opening day 4. 12. 2021 mezi 15 - 18 hodinou za účasti autora/rek a kurátorek výstav

Dominik Styk a Bronislava Orlická připravují pro Galerii města Blanska společný výstavní projekt volně rozehrávající několik témat spojených se sněním, imaginací a nečekanými vizuálními podněty, které nám – mnohdy poněkud autonomně a možná i trochu nevyžádaně – předkládá naše vlastní fantazie. Mezi hlavní inspirační zdroje, jež výstavou volně procházejí, patří jak osobní snové zážitky, tak vědecky popsané jevy jako je apofenie, paternicita nebo pareidolie, které popisují tendenci vidět významy, objekty či bytosti na nečekaných místech nebo ve zdánlivě chaotických strukturách.

Výstava Šárky Pelikánové je o procesu zvykání si ale i radosti spojené se změnou bydliště a způsobu života. Autorka se přestěhovala z města na venkov, do domu, který stavěla s pomocí svých blízkých. To, co ji po dlouhé týdny přišlo jaksi samozřejmé a ani to nevnímala, se najednou hlásí o slovo, nastává aklimatizace. Teplo už není abstraktní pojem, ale nutnost sekání dřeva, slovník se rozšířil o znalosti celé řady nářadí a úkonů, stav vody se sleduje pohledem do studny. Sousedé už nejsou anonymní bytosti ale lidé, jejichž pomoc často potřebujeme a s nimiž je nutné naučit se žít ve shodě. Autorčiny deníkové záznamy v podobě kreseb a malých zátiší dokumentují každodenní údiv, únavu ale i radost a intenzitu z prožívaného prostředí.

*Výstava Šárky Pelikánové bude mít prodejní charakter, je ideální příležitostí, jak pořídit dárek sobě nebo svým blízkým buď v průběhu vernisáže nebo v týdnu od 14.-19.12.2021