TZ: Duc Minh Vu a Minh Thang Pham v Artivist Lab

Duc Minh Vu a Minh Thang Pham / Naše / kurátoři: Tamara Moyzes a Shlomi Yaffe / Artivist Lab / Praha / vernisáž 12. 4. od 18:00

Duc Minh Vu a Minh Thang Pham jsou studenti AVU a současní čeští umělci vietnamského původu. Jejich umělecká tvorba propojuje osobní a veřejnou sféru či soukromý a politický život. Zkoumají vlastní rodinné vztahy v kontextu české společnosti, ve které žijí.

V rámci výstavy „Naše“ v galerii Artivist Lab oba umělci pracují se vzpomínkami rodičů – imigrantů. Soustředí se na jazykové znaky, pečlivě zahrnují a oddělují jejich kulturní dědictví v kontextu vlastního současného prostředí a české kultury. Porovnávají podobnosti a odlišnosti své identity českých občanů původem z Vietnamu.

Duc Minh Vu reflektuje sémiotiku svého mateřského jazyka, konkrétně význam znaku “Nước”. Vytváří nový slovník v českém jazyce a vyzdvihuje synonyma „VODA“, „ZEMĚ“, „STÁT“, „NÁROD“, „MATEŘSKÁ ZEMĚ“. Není náhodou, že znaky pro slovo „voda“ a „země“ mají ve vietnamštině stejné označení. Plná podoba znaku „země“ je "Đất nước", jehož první číst se vztahuje k „zemi“ a druhá k „vodě“. Toto odráží i stav mysli vietnamské společnosti, která je formována rurálním životním stylem. Lidé pěstují rýži a definují svoji zemi půdou a vodou. Ve Vietnamu je tendence přiklánět se k „vodě“ spíše než k „zemi“ proto je výraz "nước používán jako zkratka pro zemi. Slovník, který Minh tvoří, zahrnuje nové abstraktní obrazy znázorněné ve video sérii. Umělec je tvoří z obrazových symbolů a objektů. Divák může v těchto videích vidět známé objekty transformované video manipulací do abstrakce, která představuje slova.

Minh Thang Pham rekonstruuje vzpomínky svých rodičů prostřednictvím perokresby. Zachycuje jejich cestu do české společnosti, navrhuje nový model komunikace a stírá kulturní rozdíly, které jsou mezi umělcem a jeho rodiči. Tento způsob komunikace má být náhražkou skutečné komunikace. Odráží nedostatek blízkosti mezi rodiči a dětmi ve vietnamské společnosti, zejména v důsledku pracovních závazků rodičů, kteří se snaží dětem zajistit lepší budoucnost. Thang znázorňuje v těchto rekonstruovaných vzpomínkách např. momenty, kdy rodiče poprvé v Evropě zažili sníh a sněhové vločky, nebo vůz rodičů jako atribut jejich socioekonomické mobility během let.

Kromě kresby pracuje Thang také s jinými formami komunikace vůči české většinové společnosti, konkrétně se jedná o mail art. Každá rekonstruovaná vzpomínka se stává pohlednicí, která je nositelem osobního narativu vybízejícího k připomínce.

Svým názvem „Naše“ je výstava věnována komunitě obou umělců, vztahům a přátelstvím. Tomu, co mají společné v rámci svého dědictví, minulosti, vnímání vlastní kultury a pohledu na ni. „Naše“ je poetické, mnohoznačné, melodické a skrývá některé domnělé významy. Jedná se o vítaný přesun kulturních hodnot v rukou minorit do většinové společnosti, přičemž využívá příležitosti pro sociální mobilizaci a touhu najít podobnosti a solidaritu mezi skupinami s cílem přehodnotit současný status quo.

Minh Thang Pham v rámci výstavy “Naše” vyhlašuje OPEN CALL pro poštovní adresy. Pohlednice, které zobrazují momentky ze života jeho rodičů, budou publikovány na Artivist Lab FB stránce