TZ: Eva Juračková v Galerii města Blanska

Eva Juračková / Vlouce / kurátorka: Jolana Chalupová / Galerie města Blanska / 21. 1. - 5. 3. 2023

Výstava představuje volnou tvorbu Evy Juračkové (*1963), pedagožky a umělkyně žijící a tvořící na blanensku. Dlouhodobě a téměř bezvýhradně se věnuje zobrazování rostlinných motivů. Vymezení zdroje inspirace autorce umožňuje zkoumat rozmanité výrazové prostředky k dosažení umělecké interpretace své životní záliby, působením času přirozeně přecházející ve vědění.

Dáte-li Evě libovolně velký prostor, zaplní jej botanicky věrnou kresbou vycházející z podrobné studie rostlin a bylin. Kompenzuje si tak pro sebe absenci divoké louky v městské krajině, kde povětšinou vládne lidská potřeba vyčištěné přehlednosti - režim kosící techniky a estetika anglických trávníků - bez ohledu na přirozenost ostatních složek ekosystému.

Juračková se ve své přímočaré monotematické tvorbě intuitivně nechává vést svými kořeny, časem stráveným na lukách a pastvinách Valašska, odkud pochází její tatínek. Obrazy z dětství, záznamy paměti uchovávající intenzivní prožitky spojené s atmosférou života v přirozené symbióze s krajinou, vygenerovaly ústřední linii celé výstavy v podobě citlivého kontrastu nespoutaného růstu a tradičních senosečí.

Instalaci dominuje výběr ze série velkoformátových kreseb na transparentní igelitové folii. Mnohonásobným vrstvením vzniká spletitá síť travin, stébel, klasů, stonků, listů a květů organicky prorůstající na stěny galerijního prostoru. Objekty z kmenů pak odkazují na typické sušáky na seno, tzv. ostrévky, které historicky dotvářely ráz valašské krajiny v období kosení.

Částečně levitující instalace kreseb na kartonu nabízí jemně proměnlivý obraz v závislosti na přítomnosti člověka, evokující živou louku. Namnožené kopie rostlin, jejich názvů i autorských kreseb reprezentují kopku sena, která může být symbolicky chápána jako osobní neorganizovaný herbář Evy Juračkové. Je tvořen lučními travinami a divokými rostlinami, které by mnozí označili jako plevel, autorka však toto dělení neuznává. V dnešní době je činnost přehazování sena už záležitostí spíše mechanizovanou, ve výstavě však spoléháme na ruční práci návštěvníků při prohlížení - z kopky na kopku.

Materiály, které Juračková pro svou tvorbu používá jsou často náhodné, získané jako odpadní. Bez rozdílu je systematicky pokrývá rostlinnými shluky, hojí tak jejich nepotřebnost a zároveň naplňuje svoji potřebu zužitkování veškerého.

“ Svou louku vytvářím na plast a karton, toho je teď v přírodě nejvíc.”

Poděkování za pomoc s realizací výstavy patří Antonínu Juračkovi, Antonínu Juračkovi ml., Evženii Schreiber, Janu Svatošovi, Štefanu Kurbelovi, Jiřímu Jeřábkovi a Muzeu Blanenska.

Eva Juračková (*1963) vystudovala střední školu v oboru reklama – propagace ve Frýdku - Místku, doplnila si vzdělání na Masarykově univerzitě v Brně o pedagogiku a dále na Národním institutu pro další vzdělávání v Brně, rovněž pedagogického zaměření. V roce 2013 dokončila studium arteterapie na MU v Brně.

Třicátým rokem pracuje jako učitelka výtvarného oboru na Základní umělecké škole v Blansku. Vice než deset let učí také výtvarnou výchovu na blanenském gymnáziu.