TZ: Eva Kmentová v Domě umění města Brna

Eva Kmentová / kurátor: Tomáš Pospiszyl / Dům umění města Brna / 23. 8. – 19. 11. 2023

Sochařka Eva Kmentová (1928-1980) patří k nejvýznamnějším českým umělkyním druhé poloviny 20. století. Výstava jejího díla, která se uskuteční v Domě umění města Brna od 23. srpna do 19. listopadu 2023, má za cíl představit Kmentovou nové generaci diváků a divaček a originální instalací vytvořit prostor pro co nejsilnější divácký zážitek. Výstava klade důraz na společenské i osobní okolnosti: Kolik prostoru k naplňování svých snů si sochařka v prostředí tehdejšího umění, ale také své vlastní rodiny, dokázala za svého života vytvořit? Slavnostní zahájení proběhne v úterý 22. srpna od 18 hodin za přítomnosti kurátora Tomáše Pospiszyla, zástupkyně Nadačního fondu Kmentová Zoubek a dcery umělkyně Polany Bregantové a autora výtvarného návrhu výstavy Dominika Langa. Zahájení se zúčastní též předseda vlády České republiky Petr Fiala, ministr kultury Martin Baxa a primátorka statutárního města Brna Markéta Vaňková, kteří nad výstavou převzali záštitu.

Dílo sochařky Evy Kmentové tvoří oblouk od figurativního modernismu až po polohu souznící se světovými projevy neoavantgardního umění. Autorka se opakovaně vracela k otisku nebo odlitku těla či tělesného fragmentu, čímž se přiřadila ke světové vlně nového realismu. Intenzivně se věnovala kresbě, která představuje samostatnou linii její tvorby. Některé její práce hraničily s osobitou podobou konceptuálního, procesuálního či performančního umění. Evu Kmentovou lze řadit k autorkám, které v českém umění již od šedesátých let předznamenaly zájem o genderové otázky. Souviselo to s jejím zkoumáním ženského pohledu na svět, s prosazováním umělecké i partnerské rovnoprávnosti, touhou po samostatnosti a v neposlední řadě s hledáním milostného naplnění.

Výstava se uskuteční ve všech prostorech Domu umění. V Galerii Jaroslava Krále v přízemí naleznou návštěvníci „informační centrum“, jakýsi prostorový katalog, který vytvořily autorky grafického stylu výstavy Terezie Štindlová a Barbora Růžičková (studio Day Shift Office). Budou zde shromážděny výkladové texty a dokumenty k jednotlivým aspektům života a díla Evy Kmentové: chronologie jejího života, archivní fotografie, dokumentace nedochovaných děl, skicáky, kresby, zápisky, videa či ukázka práce Evy Kmentové pro architekturu, širší veřejnosti dosud neznámá realizace z bývalých Oděvních závodů Prostějov. Horní výstavní prostory naopak texty příliš zatíženy nebudou. Jejich struktura nespočívá v chronologičnosti nebo formální příbuznosti, ale sochy a kresby Evy Kmentové zde budou vytvářet volné asociativní celky. Dají divákům možnost navázat bezprostřední vztah s jednotlivými díly, vytvořit si mezi nimi vlastní cesty a osobní návaznosti.

Výstavu doprovodí dvě publikace. Vedle čtyřicetistránkové brožury Domu umění o dílech zastoupených na výstavě vyjde v nakladatelství Host kniha, v níž Tomáš Pospiszyl rozebírá místo Evy Kmentové v oficiálním uměleckém životě socialistického Československa a věnuje se historii a perspektivám feministického čtení jejího díla. Kapitola Zuzany Jakalové se pak zaměřuje na to, jak život a práci Evy Kmentové ovlivnila její nemoc a jak tyto poznatky můžeme využít při interpretaci jejího díla. Kniha přinese fotografie z instalace výstavy a řadu dosud nepublikovaných fotografií kreseb a skic z pozůstalosti umělkyně.

Součástí doprovodného programu bude mezinárodní konference (3. a 4. listopadu 2023), jež se pokusí porovnat dílo Evy Kmentové s tvorbou světových tvůrkyň stejné generace. Doprovodný program dále nabídne například novou edukační procházku, vznikající ve spolupráci s Brněnským architektonickým manuálem, po stopách nejen Evy Kmentové, ale i dalších architektek a sochařek, jejichž díla lze vidět v brněnském městském prostoru. Návštěvníci by si též měli poznamenat data 28. září a 28. října, kdy bude u příležitosti státních svátků vstupné dobrovolné.

Společně s výstavou Evy Kmentové bude ve Vašulka Kitchen Brno, sídlící v prostorách sníženého přízemí Domu umění, zahájena výstava ukrajinské filmařky Nataliye Ilchuk Marché, zamýšlející se nad hledáním rovnováhy mezi životem a prací dělníků a dělnic v průmyslovém odvětví.

Výstava Eva Kmentová se koná pod záštitou předsedy vlády ČR Petra Fialy, ministra kultury Martina Baxy a primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové. Za podporu projektu Dům umění města Brna děkuje Nadačnímu fondu Kmentová Zoubek, Ministerstvu kultury ČR a Národnímu plánu obnovy. Hlavním mediálním partnerem výstavy je Česká televize.