TZ: Festival súčasného umenia DOM 2017 »YOU ARE HERE«

Festival súčasného umenia DOM 2017 »YOU ARE HERE« / kurátorky: Martina Ivičič a Marianna Brinzová / Majestic Music Club (MMC) / Bratislava / 6. 10. – 8. 10. 2017

Festival súčasného umenia DOM 2017

»YOU ARE HERE« 

6. 10. – 8. 10. 2017

Majestic Music Club (MMC), Karpatská 2 (YMCA), Bratislava

Vystavujúci autori: Dávid Bartoš, Ondřej Bělica, Jakub Cmarko, Gabriela Halás, Sarawut Chutiwongpeti, Mária Júdová a Andrej Boleslavský, Mário Kastelovič, Dominika Kolačkovská, Klaudia Korbeličová, Maud Kotasová, Ján Krška, Ivana Kvaššayová, Lenka L. Lukačovičová, Anna Minxová, Eden Mitsenmacher, Ivana Pavlíčková, Peter Račko, Jakub Roček, Adriána Vančová

Kurátorky a organizátorky festivalu: Martina Ivičič a Marianna Brinzová

Grafický dizajn festivalu: Karel Bařina

Vernisáž/zahájenie festivalu: piatok 6. októbra 2017 o 20.00 hod.

DOM 2017 (D-ielo O-tvorené M-iestu) je 3-dňový festival súčasného vizuálneho umenia so sprievodnými podujatiami. Počas tretieho ročníka sa predstaví 18 vizuálnych umelcov, hudobníkov a performerov zo Slovenska i zahraničia. Festival DOM sa odlišuje od klasickej výstavnej koncepcie a inklinuje k nomádskej, procesuálnej a periférnej prezentácii súčasného umenia – mimo centrum mesta.

»YOU ARE HERE« sa tematicky venuje pohybu a transferu – fyzickému i virtuálnemu. Odkazuje k mapám a GPS súradniciam. Reflektuje dobu rýchleho premiestňovania sa a poukazuje na multiplikáciu vedomia, keď dokážeme byť “prítomní” na niekoľkých miestach a úrovniach súčasne. Výsledkom týchto virtuálnych ciest a množení je zdeformovaný vzťah jednotlivca k reálnemu časopriestoru. Nekonečnosť alternatív a interpretácií dnešnej doby spôsobuje fragmentárne a odcudzené vnímanie jednotlivca.

Trajektória realizácie 3. ročníku taktiež nie je jednoduchá a priama, práve naopak, je meniaca sa v procese, priestore a čase. Festival DOM 2017 sa mal pôvodne uskutočniť na periférii mesta – v bratislavskom Zimnom prístave v galérii HotDock. Jednotliví umelci, účinkujúci i kurátorky festivalu na toto územie a priestor galérie reagovali site a time specific. Festival sa však krátko pred svojím začiatkom musel nútene presťahovať do iných alternatívnych priestorov. Tento presun bol z organizačného hľadiska nevyhnutný a stal sa veľkou výzvou pre umelcov i kurátorky, aby »YOU ARE HERE« prekoncipovali a adaptovali do nového priestoru s úplne odlišným charakterom.

Jedinečným zážitkom pre festivalového diváka naďalej (napriek zmene miesta konania festivalu) ostáva virtuálna realita spojená so súčasným tancom DUST od Márie Júdovej a Andreja Boleslavského. Tému pohraničných vojenských stavieb a vlastenectva zase otvorí médiami pretriasaný projekt Bunker Kunst Ondřeja Bělicu. Mário Kastelovič pre festival pripravuje kritickú živú plastiku o virálnej ľudskosti a úprimnosti, v ktorej glosuje komunikačné vládne stratégie.  Ironické postinternetové videá, ktoré komentujú virtuálny svet a popkultúru, odprezentuje na festivale Eden Mitsenmacher, mladá Američanka s izraelskými koreňmi žijúca v Holandsku. DOM 2017 bude obohatený aj o videomapping na tému nekontrolovateľného toku dát od Jána Kršku. Diváci si toto dielo budú môcť pozrieť aj v rámci festivalu Biela noc (v sobotu 7. 10. 2017). Ďalším zaujímavým zážitkom bude polnočný koncert skupiny Čisté Tvary s VJ projekciou Mariána Vredíka, ktorý bude taktiež prebiehať počas sobotňajšej Bielej noci. Kompletný program festivalu nájdete na www.festivaldom.com.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj a hlavné mesto Bratislava.