TZ: Flora Bouteille

21. 11. 2018Artalk Infoservis

Flora Bouteille / TotalBodyControl n.2 / (A)VOID Floating Gallery / Praha / 2. 12. 2018

Ex situ představuje TotalBodyControl n.2 francouzské umělkyně Flory Bouteille. Společně se čtyřmi performery-tanečníky: Antoinem Bachmannem, Lily Brieu, Swan Gautier, Alix Merle, a experimentální elektronickou hudbou v produkci Sama Gouttenoire, vytvoří umělkyně v prostorách (A)VOID Floating Gallery téměř hodinový nový prostor zkoumající proměny těla v digitálním věku. Performance bude realizována při příležitosti uvedení kurátorské platformy ex situ v Praze.

„Chtěl jsem vám nabídnout takové malé potěšení.“

„Malé potěšení! A jaké?“

„Lov. (...) Jen nikdy svoji kořist, kterou stíhám, nezabíjím... a někdy... pomáhám jí přežít; je to hon na chudáky, co jsem vám chtěl nabídnout.“

(Alexandre Dumas, Parisiens et provinciaux. Lévy, Paris, 1868, Tome I, p.286.)

Inspirována knihami jako Les chasses à l’homme Grégoire Chamayou, a Gouverner par la dette Maurizia Lazzarata, Flora Bouteille představuje performance TotalBodyControl n.2, která zkoumá proměny těla v digitálním věku. Tato kolaborativní performance vyvolává pocity intimity spojené s pronásledováním mezi strojem a člověkem, tak jako strach a fascinaci tváří tvář umělé inteligenci.

Umělkyně vyvinula ve spolupráci s Grégoirem Rousseau zařízení pro zachycování a retransmisi živých obrazů. Tyto kapesní kamery jsou instalovány na lodi a také v rukou performerů. Mohou tak filmovat, sebe-filmovat a být filmováni. Všechny záběry jsou v přímém přenosu vysílány na televizní obrazovky umístěné v prostorách galerie: těla reálná a těla virtuální budou tak superperponovány v různých prostorách lodě.

Umělecká praxe Flory Bouteille kombinuje kolektivní a kolaborativní aktivity. Zajímá se o otázky rychlosti, racionalizace, kvantifikace a touhy. Vytvořila, a dále rozvíjí, tzv. „method of fluid appropriation“, kterou prozkoumává různé performativní formáty. Zvláštní pozornost věnuje inchoativnímu aspektu (v případě slovesa se jedná o tu část, která vyjadřuje počátek akce) existujícím ve hře, hrané roli, ale také jednoduše ve vytváření forem. Přítomnou nejistotou jsou její díla dočasná zjevení v nepřetržité přeměně. Síla těchto zjevení tkví v neschopnosti konečného stavu zobrazení, formy nebo reprodukovatelnosti – stav je uměleckým médiem a prostředkem jednání. Tyto přístupy ztělesňují zmatek a úzkost ve spojení konkrétních a abstraktních prostorů a patologie, které naše těla vyjadřují v nových paradigmatech, která musíme obývat.

Flora Bouteille (nar. 1993) žije a pracuje mezi Helsinkami a Paříží. Je absolventkou École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon. Podílela se na přednášce J. Rancièra na HIAP Suomenlinna (Helsinky) a na La Bellone (Brusel). Její práce byla prezentována na Výstavní laboratoři (Helsinky), v galerii San Mei (Londýn), v Project Room Gallery (Helsinky). Účastnila se výstavy „Partout, mais pas pour très longtemps“ v Centre d’échanges Perrache v Lyonu nebo bienále Bolzano v Itálii. Získala Prix de Paris 2018.

02. 12. 2018 / (A)VOID Floating Gallery Rašínovo nábřeží, Praha 2, 128 00, Náplavka

19h30 Prezentace ex situ

20h00 Performance Flora Bouteille: TotalBodyControl n.2

21:15 Clubbing: DJ Mr.Gorby (WizArts) / CZ (Deep & Tribal House), Schaumstoff [DE]

Kurátoři: Cassandra Langlois, Simona Dvořáková

Vstup volný.

Ex situ je kurátorská platforma založená roce 2018 v Paříži. Jejím cílem je formou „imateriální“ jednoleté rezidence vytvořit prostor pro setkávání mladých umělců, kurátorů a teoretiků, a tak umožnit společnou reflexi nad zadaným tématem. Se zájmem o momenty temporality, variability čtení a definice reality skrze pojmy jako identita, pohyb, přenos, hranice a historie, platforma provádí prospekci současné společnosti a jejího odrazu v umění. Zároveň zkoumá metodologii vystavování současného umění, a to proměnou výstavního dispozitivu zasazeného do specifických míst i situací (loď, kaple, obchodní centrum, veřejný bazén, soukromý byt…). Důraz je kladen na živý dialog mezi umělci a teoretiky. Tento dialog se může uskutečnit i skrze numerický prostor internetových stránek, které jsou místem vyhrazeným pro experiment a zároveň badatelským archivem.

La comunità che viene, neboli „přicházející komunita“, je tématem první rezidence, která se uskuteční od listopadu 2018 do října 2019. Čtyři mladí umělci rozdílných původů: Flora Bouteille (1993), Michala Julínyová (1991), Rudolf Samohejl (1987) a Victor Yudaev (1984), budou v rámci tohoto tématu pracovat na nových objektech. Krátkodobé výstavy a performance se odehrají ve spolupráci s Bonnevalle, (A)VOID Floating Gallery, TANDEM Douai-Arras. Dvoutýdenní rezidence, koncipovaná jako laboratoř, se uskuteční v prostorách Polymorphe corp. Zakončením ročního bádání umělců, kurátorů a dalších spoluúčastníků je společná závěrečná výstava.