TZ: Frauenthal v Alšově jihočeské galerii

14. 11. 2021Artalk Infoservis

Matěj Macháček, Eva Vápenková, Kateřina Dobroslava Drahošová, Martin Mrkva, Pavel Kučera, Klára Stodolová, Marie Ladrová, Jitka Petrášová a Petr Brožek / Frauenthal / kurátoři: Dita Pfeferová a Miroslav Růžička / Alšova jihočeská galerie / 14. 11. 2021 - 30. 1. 2022

Hluboká nad Vltavou - Alšova jihočeská galerie chystá pro své návštěvníky poslední výstavu letošní sezóny nazvanou Frauenthal. Na výstavě budou představena díla současných autorů, Matěje Macháčka, Evy Vápenkové, Kateřiny Dobroslavy Drahošové, Martina Mrkvy, Pavla Kučery, Kláry Stodolové, Marie Ladrové, Jitky Petrášové a Petra Brožky. Slavnostní zahájení se bude konat v sobotu 13. listopadu od 15:00 hodin v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou za účasti autorů. Úvodní slovo pronesou ředitel Alšovy jihočeské galerie Aleš Seifert a kurátoři výstavy Dita Pfeferová a Miroslav Růžička.

Tématem výstavy Frauenthal je krajina. Vystavená díla, která vznikla v průběhu výtvarných symposií v letech 2019 a 2020 v okolí obce Frantoly (německy Frauenthal), představují přitažlivost nejen netknuté přírody, ale i temnou stranu, která byla způsobena pohnutými poválečnými událostmi, které připomínají zaniklé přilehlé obce. Díky tomu jsou Frantoly velmi inspirativní a vybízí k vytváření děl, která reflektují přírodu a krajinu ve všech jejích podobách, včetně krajin vnitřních. Návštěvníci budou moci zhlédnout širokou škálu různých pohledů a přístupů.

Alšova jihočeská galerie znovu pořádá umělecká symposia od roku 2018 a navazuje tak na dlouholetou tradici, která je důležitým průsečíkem v tvorbě etablovaných autorů“, představuje projekt ředitel Alšovy jihočeské galerie Aleš Seifert. „K účasti jsou oslovováni a vybíráni umělci, kteří pracují převážně tradičními způsoby a pohybují se na mediálním rozhraní malby a kresby“, doplňuje ředitel Aleš Seifert.

Symposia mají mimo jiné také i důležitou společenskou a uměleckou funkci, kdy se autoři vzájemně poznávají a společně pracují, mají příležitost konfrontovat způsoby své práce a předávat si zkušenosti. Galerie má na druhou stranu možnost tímto způsobem obohacovat své sbírky o díla autorů a navazovat tak na sbírkotvornou koncepci instituce v současném pojetí. „Jako kurátoři zasahujeme při výběru účastníků, během symposia se snažíme zasahovat minimálně a v největší míře se snažíme pouze zajišťovat potřebný servis a dokumentaci. Každý večer probíhají nad díly konzultace, i v těch ale do uměleckého záměru nezasahujeme. Zasahujeme pouze při konečném výběru děl do sbírky, pokud jich autor na symposiu vytvoří více“, popisuje průběh symposií kurátorka Alšovy jihočeské galerie Dita Pfeferová.

Výstavu budou moci návštěvníci zhlédnout od 14. 11. 2021 do 30. 1. 2022, denně od 9:00 do 16:00 hodin v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou.