TZ: Galerie Klatovy/Klenová v říjnu 2023

Říjen 2023

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

tel. 376 312 049

otevřeno: út -  ne  10 – 12, 13 – 17 hodin

Každou neděli je do Galerie U Bílého jednorožce vstup volný.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAN VYTISKA / NĚŽNÝMI KOPÝTKY NAŠLAPOVAL V BAHNĚ

Výstava malíře Jana Vytisky představí jeho nejnovější práce i s některými důležitými staršími malbami a kresbami, aby nám ve společné kombinaci ukázaly výjimečnost jím zvolené umělecké cesty. Malířská technika ve spojení s obsahovým sdělením, dotýkajícím se drsných apokalyptických vizí, valašského folklóru a současných popkulturních reálií, se v konečném důsledku dotýká důležitých existenciálních témat a otázek mířených na každého z nás. Kurátor výstavy: Michal Lazorčík

Výstava potrvá do 29. 10. 2023.

Kostel sv. Vavřince v Klatovech

Otevřeno: út – ne 10 – 12, 13 – 17 hodin

ERIK MÁTRAI / ROTAČNÍ ELIPSOID

Erik Mátrai používá širokou škálu médií. Ve své tvorbě se inspiruje náboženskými tématy, dějinami umění a klasickou ikonografií. Nejčastěji pracuje se základními přírodními prvky a jevy, se záměrem vytvořit jejich prostřednictvím jednoduše srozumitelné poselství. Autorovi site-specifické instalace – které zkoumají spojení mezi uměleckým dílem a prostorem samotným – jsou často situovány do sakrálních prostor nebo propůjčují prostoru transcendentální význam.

Instalace Rotační elipsoid byla navržena speciálně pro kostel sv. Vavřince v Klatovech. Jedná se o objekt ve tvaru obrácené elipsy, který je zhmotněn ve výstavním prostoru díky fluorescentní barvě a černému světlu. Dílo se silným důrazem na symetrickou kompozici, inspirovanou vizuálním jazykem Baroka, díky tomu dominuje celé výstavě a je v přímé komunikaci s okolní architekturou.

Erik Mátrai (*1977) je maďarský vizuální umělec, který v současnosti žije a pracuje v Budapešti.

Kurátor výstavy: Petr Krátký

Výstava potrvá do 31. 10. 2023

Galerie Klenová

tel. 376 392 208, e-mail: info@gkk.cz, www.gkk.cz

otevřeno: út – ne   10 – 12, 12:30 – 16 hodin

Zámek Klenová

VŠECHNO KROMĚ LŽI

Výstava se zaměřuje na tvorbu českých a vybraných zahraničních umělců a umělkyň, v jejichž práci se odráží romantické pojetí směšnosti, (post)ironie a "humoru jako převráceného vznešeného". Vzájemně provázané umělecké prostředky jako iluze, mystifikace a ironický odstup ukazují i pro dnešek přetrvávající vliv myšlenek raného romantismu, především komplexní chápání moderní subjektivity včetně jejích rozporů. Ironie jako prostředek k zakoušení různých perspektiv se i dnes objevuje v současném umění, kde slouží nejen jako jeden z nástrojů k znovunalézaní sebe sama, ale rovněž k hledání nové afektivní hloubky.

Kurátoři výstavy: Tina Poliačková a Lumír Nykl

Výstava potrvá do 31. 10. 2023.

Purkrabství hradu Klenová

RUDO PREKOP

KOSMOS

Rudo Prekop patří k umělcům, kteří se od osmdesátých let 20. století prosazují svým originálním a neopakovatelným pohledem na skutečnost. Jednu ze základních linií jeho tvorby představují aranžované, někdy až divadelně působící cykly fotografií. Druhou linii tvoří dokonale přirozené snímky, ve kterých naopak nic není předem připravené.  Zajímavý je již řadu let vznikající rozsáhlý soubor fotografií, ve kterém se autor zabývá kosmem. Podoba těchto fotografií se pod vlivem umělcových stále se rozšiřujících zkušeností a znalostí neustále vyvíjí.

Kurátor výstavy: Jiří Machalický

Výstava potrvá do 31. 10. 2023

Sýpka Klenová

KAREL KLOSTERMANN / ČESKO-NĚMECKÉ KOMIKSOVÉ SYMPOZIUM (5. ROČNÍK)

Rok 2023 je rokem stoletého výročí úmrtí jednoho z nejdůležitějších představitelů česko‑německé venkovské prózy, autora zaměřujícího se zejména na literární zachycení Šumavy, Karla Faustina Klostermanna (1848–1923). Sympozium si tedy vzalo za cíl připomenout tuto významnou regionální osobnost s mezinárodním přesahem. Umělci účastnící se sympozia připraví na základě vybraných Klostermannových příběhů jejich komiksové zpracování. Výsledkem týdenního uměleckého pobytu, kterého se bude účastnit celkem devět umělců z Česka a Německa – Mára Čmára (Marek Kulhavý), Jeff Chi, Kateřina Illnerová, Matěj Kolář, Johana Kubalová, Mathias Meikel, Sophie Nicklas, Anna Portyšová, Kilian Wilde –, bude rozsáhlá výstava v prostorách sýpky na Klenové. Výstava se v listopadu 2023 přesune do Centra Bavaria Bohemia v německém Schӧnsee, v lednu a únoru 2024 následně proběhne v Českém centru Mnichov. Projekt se také uskuteční ve spolupráci se spolkem Karel Klostermann – básník Šumavy, jenž velmi aktivně pečuje o odkaz tohoto zajímavého literáta na obou stranách šumavských lesů. Projekt se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Kurátoři výstavy: Petra Mazáčová a Michal Lazorčík

Výstava potrvá do 29. 10. 2023

Ostatní výstavy:

SOCHY V ULICÍCH

Festival současného umění ve veřejném prostoru města Klatovy.

Vystavující umělci a umělkyně:

EPOS 257, Kurt Gebauer, Lenka Klodová, Matouš Lipus, Aleš Novák, Rudolf Samohejl, Adam Stanko & Helena Sequensová, Dagmar Šubrtová, Diana Winklerová, Jan Zdvořák

Letošní ročník výstavy Sochy v ulicích města Klatovy rozvíjí dlouhodobý záměr organizátorů, přinášet každoročně jiný pohled na téma umělecké práce v městské krajině a ve spolupráci s významnými sochařskými osobnostmi a jejich žáky představit osobitý pohled na problematiku plastiky ve veřejném prostoru.

Tento rok navazujeme přehlídkou prací vybraných absolventů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, zejména pak ateliéru Veškerého sochařství, který vedl prof. Kurt Gebauer v letech 1990 - 2012.  Jedná se o reprezentativní výběr autorů, kteří jsou stále činní a ve své volné tvorbě se kontinuálně věnují práci s veřejným prostorem. Současně jsou také vybráni s ohledem na ukázku širokého spektra záběru této jedinečné sochařské školy.

Obdobné projekty fungují v řadě měst u nás i v zahraničí a těší se zejména během letních měsíců velké oblibě jak odborné tak široké veřejnosti. Sochy v ulicích města Klatovy se řadí vedle těchto podobných přehlídek spíše k těm menším, co se týká rozsahu se zhruba desítkou každoročně oslovených autorů. Je to dáno hlavně velikostí centra města, kde se odehrává. To ale umožnuje se více soustředit na výběr konkrétních autorů a jejich díla díky znalosti lokálního kontextu přesněji zasazovat na zvolená místa.

Cílem projektu je připravit všem obyvatelům a návštěvníkům města nevšední zážitek ze setkání s uměleckými díly v městské kulturní krajině a vnést tímto způsobem nové a nevšední podněty k zamyšlení se nad místem, ve kterém žijeme. Kontinuální práce s veřejným prostorem města v rámci každoročního festivalu zároveň dává podněty ke kritickému nahlížení na vztahy uvnitř urbánního prostoru a zviditelnění například některých témat, která se mohou zdát skrze klasické metody řešení jako problémově uchopitelná. (vyloučené lokality, občanská vybavenost, městský mobiliář, sociální provázanost, vandalství atp.)

Výstava je instalována ve veřejném prostoru města Klatovy a tak volně přístupná po celou dobu jejího konání.

Kurátoři výstavy: Petr Krátký a Zuzana Kantová

Výstava potrvá do 31. 10. 2023.

VÝTVARNÉ DÍLNY A OSTATNÍ AKCE:

  1. 10. 2023, 14:00, zámek Klenová

Výtvarná dílna pro děti k výstavě Všechno kromě lži

Inspirováno aktuální výstavou. Veškerý materiál a pomůcky v ceně.

  1. 10. 2023, 14:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

Výtvarná dílna pro děti k výstavě Jan Vytiska / Něžnými kopýtky našlapoval v bahně

Inspirováno aktuální výstavou. Veškerý materiál a pomůcky v ceně.

  1. 10. 2023, 14:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

Lucerničky - kreativní tvoření

Výroba lucerniček, které mohou děti využít při lampionových průvodech nebo jako dekoraci do pokoje.

PŘEDNÁŠKY

Cyklus přednášek Jednorožec živě / objevování světa umění v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech se po letech opět vrací do prostoru kavárny Jednorožec. Není to jediný návrat. Podzimní cyklus přednášek Galerie Klatovy / Klenová opět také navazuje na tradiční besedy s umělci. V Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech se během čtyř setkání představí umělci a umělkyně tvořící nebo pocházející z našeho regionu, jejichž umělecký hlas však rezonuje a je slyšet napříč světem umění, daleko za hranice našeho města.

  1. 10. 2023, 18:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

Přednáška Václava Fialy: Nové práce do veřejného prostoru

Václav Fiala se už třicet let zaměřuje svou uměleckou tvorbou na veřejný prostor. Většina prací byla určena pro oblast rodného kraje. Umisťování sochařských prací do městského prostoru s sebou přináší mnohá rizika a mnoho neočekávaných, ale i emotivních příběhů. V posledních letech umístil a realizoval řadu nových prací, které vzbudily vlnu pozitivního přijetí, ale na druhé straně i nepřátelská odmítnutí. To je riziko, které s sebou přináší socha ve veřejném prostoru.

  1. 10. 2023, 18:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

Přednáška Zuzany Kantové: Na čem pracuji

Zuzana Kantová studovala v Ateliéru figurálního sochařství a medaile prof. Jana Hendrycha na pražské AVU, kde absolvovala v roce 2013. Ve své volné tvorbě řeší zejména figurální témata. Dlouhodobě ji zajímá fenomén ženství, který nese zcela konkrétní symboliku elementu ženy, jako archetypální postavy v kontextu historické i současné, nejen vizuální kultury. Věnuje se také portrétu, medailérství a restaurátorství. V roce 2010 absolvovala International Summer Academy of Fine Arts v Salzburku a v roce 2011 studijní stáž na Taipei National University of the Arts. Od roku 2007 se účastní výstav a sympózií.

Žije a pracuje na Chaloupkách u Klatov.

OSTATNÍ AKCE

  1. 10. 2023, všechny objekty galerie

Den krajů. Klenová vstupné: 28,- Kč

  1. 10. 2023, 16:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech

Komentovaná prohlídka výstavou s autorem Janem Vytiskou