TZ: Galerie Villa Pellé zve od zítřka na Opráski sčeskí historje a nový impresionismus očima Juliuse Reichela a Romana Výborného

Galerie Villa Pellé zve od zítřka na Opráski sčeskí historje a nový impresionismus očima Juliuse Reichela a Romana Výborného / Galerie Villa Pellé / Praha / 10. 7. 2020 – 23. 8. 2020

V Galerii Villa Pellé se potkávají odlišné umělecké světy pod jednou střechou. Zítra se pro návštěvníky otevírají dvě prázdninové výstavy, které nabídnou jak humorný historický exkurz, tak aktuální uměleckou tvorbu nového impresionismu, ve které se míchá skutečnost a virtuální realita. Malá galerie Villy Pellé nabídne u příležitosti 400 let od bitvy na Bílé hoře výstavu s názvem Naše slavní bojě, která jedinečným vtipným způsobem dokumentuje, jaké místo zaujímají velké a slavné české bitvy v dějinách české historie očima tajemného umělce JAZe. Diváci se tak mohou těšit na třeskuté salvy vtipu a svištící ostří Jazovy češtiny, kterou se umí tak mistrně ohánět. Ostatní výstavní sály pak zaplní díla Juliuse Reichela a Romana Výborného (vystupujícího pod jménem Namor Ynrobyv), kteří zde pod názvem Brrrain Freeze!!! reagují na současné dění. Specifická instalace uměleckého dua nabízí například složité barvami sálající rastry a matrice, které se vzájemně pohlcují a zároveň si do sebe berou jako rukojmí jednoduché tvary symbolů od starého Egypta přes globální značky. Obě výstavy bude možné navštívit ve Ville Pellé do 23. srpna. 

Jazovy Opráski sčeskí historije jsou komiks oplývající vycizelovanou hrou s češtinou, která na první dojem působí jako brutální soustava překlepů a hrubých chyb. Tento pocit však záhy zmizí a vyloupne se detailně promyšlený koncept. Zdánlivě podivné příběhy jsou dílem autora, který zůstává v anonymitě, ale není amatér. Hravé a vtipné dílo je však postaveno na kvalitním odborném fundamentu, který vychází často z velmi vzácných originálů historického ústavu, kde JAZ působí. JAZ ukáže ve zcela nových a jedinečných velkoformátových dílech jaké místo zaujímají velké a slavné české bitvy v Opráscích sčeskí historije. Diváci se tak mohou těšit na třeskuté salvy vtipu a svištící ostří Jazovy češtiny, kterou se umí tak mistrně ohánět. „Rozhodnutí ke spolupráci s autorem, který si říká JAZ není náhodné. Oslovili jsme jej s myšlenkou uspořádání výstavy v Malé galerii Villa Pellé pro jeho komiksové Opráski sčeskí historije, které skýtají potenciál nejen ve vtipu, ale i v šíření povědomí o české historii,“ říká ředitelka Galerie Villa Pellé Vladana Rýdlová a dodává: „Je to pro nás logické pokračování programové linie, v níž chceme představit nejzajímavější naše i zahraniční kreslíře a ilustrátory. JAZ se tak právem přiřadí k Vendule Chalánkové nebo Renátě Fučíkové, ale i k legendám, jakými jsou Jiří Šalamoun, Jiří Šlitr nebo Jean-Jacques Sempé.“

V neustálém střídání forem a nejednoznačnosti klade výstava Brrrain Freeeze!!! vysoké nároky jak na tvůrce, tak i na diváky. „Kategorie nový impresionismus znamená jakousi reakci na současné ateliérové malířství, které se sice tváří novátorsky, ale de facto naplňuje konzervativní popisný způsob malby, s nímž autoři po svém polemizují,“ vysvětluje kurátor výstavy Patrik Šimon a dodává: „Vnímání umění se za sto padesát let moc nezměnilo. Současný divák impresionistickou malbu přijal za svou, převedl ji do dekorace a ztratil niť s vývojem, který mezi tím nastal.“ Výstava se stává výzvou pro diváka, jehož vnímání stále ještě ovlivňuje vizualita 19. století.

Julius Reichel (*1981) v roce 2017 ukončil studia v intermediálním ateliéru J. Davida na UMPRUM v Praze. Jeho explozivní přítomnost na umělecké scéně znamená nekončící smršť meteoritů – ve smyslu invenční práce s obrazem, v němž přesahuje nejen jeho fyzické limity, ale především dává dílům nový obsah skrze nekonečný atak mediálního světa a digitálního balastu. Reichel reprezentuje neokázalý, ale zároveň vysoce inspirativní narativ v současném umění. Jeho obrazy jsou nekonečnou variací velmi rozmanitého a zároveň vysoce originálního rukopisu, v němž neváhá svou vlastní uměleckou produkci pohlcovat, proměňovat a zároveň petrifikovat.

Namor Ynrobyv (*1988) v systému vystupuje pod jménem Roman Výborný. Studoval v ateliéru Intermediální konfrontace J. Davida a M. Saláka na UMPRUM v Praze a na Academy of Fine Art v Oslu. Rafinovaně ve své expresivní malbě podniká konfrontaci mezi banalitou a vážnými obsahy. V obrazech neváhá sáhnout po surově syrovém gestu, v němž jsou stopy po znepokojivých formách hledání nedokonalého výrazu, jemuž propůjčuje zdravou aroganci a výsměch.