TZ: Ilana Salama Ortar

29. 12. 2020Artalk Infoservis

Ilana Salama Ortar / Zapouzdření - Předvídání minulosti / kurátor: Hagai Segev / Artivist Lab / Praha / 30. 12. 2020 - 25. 2. 2021

Výstava  Zapouzdření  představuje  multidisciplinární  formy  umění,  které  reaguje  na  nucené  přesídlení,  migraci,  vykořenění,  uprchlictví  a  pocit  jinakosti  /  cizosti  v konfliktních  zónách.  Umění  Ilany  Salama  Ortar  je  umocněno  politickou  inklinací  k nevyřčeným  a  neviditelným  aspektům potlačené paměti / vytěsněných vzpomínek z pohledu ženy a matky.  

Projekt Artivist  Lab je  věnován  dvěma  příběhům  ztvárněných  formou  video art a  fyzických  instalacích předmětů ve skleněných kapsulích a nástěných maleb.

První  z video  art  projekcí  nazvaná  Foreign  Body:  The  women  of  Belsunce  /  Cizí  tělo:  Belsunské  ženy (nedávno  vystavené  na  Manifesta  2020)  dokumentuje  životní  příběhy  starších severoafrických žen z Alžírů, které byly kvůli občanské válce (1954 – 1962) donuceny  emigrovat ze svých domovů a přesídlit do exilu ve Francii. Druhá projekce Hundred Years of  Violence / Stovky let násilí, vychází z projektu Revisiting Villa Khury / The Prophets' Tower,  Haifa,  1995-2019 /  Návrat  do  Vily  Khury  /  Věž  Proroků,  Haifa,  1995  – 2019. Jedná  se  o  příběh  zničené  palestinské  vily  (1948),  na  jejímž  místě  bylo  vybudováno  modernistické  obchodní centrum Prohets‘ Tower (Věž proroků).

Foukané  skleněné  kapsule  obsahující  vzpomínkové  předměty  vyplňují  prostor  galerie.  Údržba,  dokumentace,  uchování  a  ochránění  vzpomínek  ve  skleněných  dózách  jsou  základními formami tvorby a politického aktivismu Ilany Salama Ortar.

První dílo, které otvírá výstavu je nadrozměrná skleněná kapsule, která uchováva rodný list  umělkyně  psaný  v arabštině.  Na  vrchu  je  malovaný  totem  se  1*slepým  okem  a  terčem.  Umělkyně  toto  dílo  nazývá    My  self  portrait  /  Můj  autoportrét.  Pozadí  kapsule  tvoří  hebrejské kaligrafie na papíře ztvárňující slovo 2*„Shibboleth", které v hebrejštině znamená  přijetí nebo odmítnutí na základě etnické identity.

Salama Ortar  se  narodila  v Alexandrii  na začátku  50.  let.  Její  rodina  byla  donucena  opustit  Egypt s jednosměrnou jízdenkou (laissez-passer). Směr Izrael. Jejich cesta vedla přes tranzitní  tábor  v Marseille  známý  jako  Židovský  tábor.  Jizva  zachycená  v Ilanině  vzpomínkách,  umocnila  její  citlivost  vůči  izraelsko-palestinském  geopolitickém  konfliktu  a  vůči  starým  Alžířankám v Marseille se statusem zamítnuto.  Tyto dva konflikty se odrážejí rovněž v jejím  současném uměleckém projektu.

Během své dlouhé umělecké kariéry pracuje Salama Ortar s pamětí nevyřčeného a skrytého,  s neviditelným  působením  osobních  traumat.  Tyto  vzpomínky,  osobní  či  univerzální,  konfrontuje uměleckou tvorbou, která podněcuje obnovený dialog s minulostí a projekcí do  budoucnosti.

Výstava  Zapouzdření věnuje  pozornost často  potlačovaným  emocím  a  příběhům.  Salama  Ortar  představuje  historickou  perspektivu,  kterou  definuje  jako  „Předvídač  minulosti“.  Vytváří umělecká díla ze zvláštních memorabilií osobního významu, které vkládá a uchovává  ve  foukaných  skleněných  kapsulích. Kapsule  jemně  a  pevně  obklopují hmotné  předměty  a  nehmatatelné  vzpomínky,  které  představují.  Skleněné  kapsule  chrání  spálenou  hlínu  migračního tábora v  Marseille,  ve  kterém  sama  umělkyně  pobývala  po  exilu  své  rodiny  z  Egypta. Hlína z tábora a předměty z jejích rodinných archivů jsou takto zapouzdřeny - a tak je  uchována i skrytá paměť, připomínka věčného traumatu.

Zapouzdtřené vzpomínky inspirovaly Salamu Ortar k hledání dalších zmizelých příběhů a  jejich protagonistů. V její video tvorbě dokumentuje osobní vzpomínky alžírských žen, které  nyní žijí v Marseille a které dosud neměly příležitost je někomu předat. Tyto příběhy jsou o  opuštění rodiny, mateřství v novém prostředí, o výzvách nového života v nové zemi a kultuře  – to vše způsobilo vykořenění, uprchlictví, jinakost– zdroje osobních traumat. Video je o síle  ženství, které vytváří rodiny, předává a udržuje společné tradice navzdory všem očekáváním.  Nevyřčené životní osudy jsou sdíleny poprvé v rámci dlouhodobého workshopu Salamy  Ortar, který uskutečnila v Marseille.  Tyto vykořeněné ženy poprvé sdílí své příběhy zatímco  sedí kolem stolu a povídají si, kreslí, jedí, píší či zpívají. Konfrontací z touto zkušeností  dostávají prostor i naše vlastní nevyřčené příběhy.

Výstava se koná v galerii Artivist Lab, Kampus Hybernská a můžete jí navštívit online na: http://artivistlab.info/encapsulation

Zapojte se do interaktivního online projektu tím, že popíšete svojí odpověď na následující  otázku a vhodíte do kapsule: Znáte slovo, ve svém rodném jazyce, které vyjadřuje příslušnost či vyloučení na základě  etnické či genderové identity?

• Online vernisáž se uskuteční 29.12.2020 v 18:00h. na tomto odkazu: https://fb.me/e/cu7epBbFa

Organizátoři: Artivist Lab, Kampus Hybernská

Sponzoři: MK ČR, SFK, Praha 1, IFA and Goethe institut Praha

1* Totem se slepým okem - Zlý pohled, uřknutí či uhranutí

2* Termín  pochází  z  biblické  Knihy  Soudců,  ve  které  se  popisuje,  jak  soudce Jefte  a  jeho  bojovníci pomocí výslovnosti slova „šibolet“ rozeznávali své nepřátele.