TZ: Ivan Kříž v Galerii města Blanska

Ivan Kříž / Z mnoha možností / Galerie města Blanska / 24. 9. - 5. 11. 2023

V Galerii města Blanska proběhne první ze série podzimních výstav, zahájení: 23. 9. v 17 hodin.

V hlavním výstavním prostoru se bude prezentovat monografická výstava Ivana Kříže: z mnoha možností. V menším prostoru galerie představí své kresby Michal Kříž. Součástí jeho výstavy Rozbité hodiny ukazují dvakrát denně správný čas bude rovněž křest jeho katalogu: Úzkost brankáře při penaltě.

Autorský rukopis Ivana Kříže vychází ze vzrušující potřeby hledat adekvátní řešení k danému, často nalezenému materiálu. Povaha obyčejných věcí a jejich fragmentů, jakési jejich vnitřní napětí, je tím, co provokuje výtvarnou myšlenku, co jej nutkavě vybízí k tomu, aby nezůstával pouze u jedné formální linie, u jednoho média a jednoho autentického nápadu.

V galerii města Blanska jsem se rozhodl pro prezentaci svých kreseb. V dialogu s kovovými objekty a monochromatickými reliéfy se v nich akcentuje jejich iluzivní plastičnost a chlad kovu, zmiňuje autor výstavy, Ivan Kříž.  Tyto kresby ve výstavě  přestávají fungovat jako 2D plocha papíru, ale stávají se samy o sobě monumentální architekturou. Představují vertikály sloupů směřující od materiálního k duchovnímu, jsou to zavřené a pootevřené dveře do jiných dimenzí a prostorů, hmotné a odhmotněné zároveň, dodávají kurátoři Jana Písaříková a Roman A. Muselík. Součástí kreseb je rovněž série Nory a Hnízda, kterou se autor stal vítězem Mezinárodní výstavy kresby v Žilině. Tyto kresby jsou netradiční svým umístěním do rohů místností a optickou iluzí hloubky.

Neméně důležitou součástí výstavy je rovněž instalace vany a rituálního umyvadla, doprovázená velkoformátovými malbami těla. Horizontální obraz postavy ponořené do vody ve vaně se v roce 1970 stal součástí dnes již legendárního Otvoreného ateliéru, který proběhl jako neoficiální výstava v domě Rudolfa Sikory na Tehelné ulici v Bratislavě. Ivan Kříž se zde prezentoval společně s dalšími výraznými představiteli konceptuálně se profilujícího slovenského umění – generace narozené ve 40. letech minulého století (Miloš Urbásek, Alex Mlynárčik, Milan Dobeš, Ivan Cigler a další). Ovšem odlišoval se v jedné „troufalosti“, v odvaze nezanevřít na malbu a jejím prostřednictvím netradičně tematizovat figurální motiv.

Kresby Michala Kříže, jsou komentářem každodenního balastu života i reakcí na prostorové omezení formátem papíru A4. Vynikají vizuální zkratkou a ironií, jsou deníkovým záznamem i obsahem instagramu.  Součástí vernisáže 23. 9. bude křest knihy Úzkost brankáře při penaltě s texty Pavla Švece a Ondřeje Chrobáka. Michal Kříž je absolventem FaVU VUT v Brně, pracuje v Galerii hlavního města Prahy. Jeho zkušenost s produkční prací v uměleckém provozu tak provokuje otázku po smyslu vlastní tvorby a uplatnění umělce.

Bio

Doc. ak. mal. IVAN KŘÍŽ se narodil českým rodičům v r. 1941 ve slovenské obci Likier (okr. Rimavská Sobota), v letech 1962–1968 vystudoval Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě, v letech 1992–1996 byl vedoucím ateliéru kresby a grafiky na FaVU VUT v Brně (habilitace 1993), následně v letech 1996–2002 tamtéž vedoucím kabinetu Večerní kresby. Od 60. let vystavuje na samostatných a kolektivních výstavách. Žije a pracuje v Brně.

MgA. Michal Kříž, narozen v Humpolci v r. 1982, žije v Praze. V letech 2007 až 2011 vystudoval Fakultu výtvarných umění při Vysokém učení technickém v Brně, kde prošl ateliérem grafiky pod vedením Margity Titlové a ateliérem malby pod vedením Luděka Rathouského a Jiřího Franty. Ve svých uměleckých projektech se často zabývá institucionální kritikou s mírou cynické nadsázky a ironie, jeho malby, videa a v posledních letech především kresby reagují na podfinancovaný provoz státních galerií a status umělce. Vystavoval na řadě kolektivních výstav a rovněž má za sebou několik monografických prezentací (Pragovka Gallery, 2023, Alšova Jihočeská galerie 2023).