TZ: Jakub Berdych Karpelis v Jurkovičově vile

Jakub Berdych Karpelis / Samosebou / kurátor: Rostislav Koryčánek / Jurkovičova vila / Moravská galerie / Brno

Od 26. května obydlují interiéry i zahradu brněnské Jurkovičovy vily díla Jakuba Berdycha Karpelise, který se věnuje především konceptuální tvorbě s tradičními materiály jako kámen, sklo nebo porcelán a je spoluzakladatelem českého designového studia Qubus Design Studio. Výstava Jakuba Berdycha Karpelise: Samosebou nebyla pro Jurkovičovu vilu připravena náhodně, reaguje totiž přímo na tvorbu „básníka dřeva“ Dušana Samo Jurkoviče, což naznačuje i její název Samosebou.

Vystavená díla jsou především sběratelskými předměty a představují výběr z umělcovy tvorby posledních let. Titulní dílo výstavy Samosebou bylo vytvořeno přímo na míru, umělec se inspiroval místem a stavitelem domu. Návštěvníci zde naleznou venkovní instalaci křesel z mramoru, textové dílo jako intervenci v zahradě vily, pravý meteorit a další unikáty. Jakub Berdych Karpelis kombinuje ve své tvorbě předměty a texty, doplňuje je o přírodniny a posouvá věci do úplně nových a nečekaných významových rovin. Podobně, jako to dělal Dušan Samo Jurkovič, jenž se u svých staveb snažil nalézt vhodnou paralelu, symboliku nebo motiv.

„Díla z posledních let jsem vybíral cíleně: ta, která vznikala spontánně, bez zadání, impulzivně

a jakoby samosebou. Obdobně jako Dušan Samo Jurkovič jsem chtěl postihnout více slohů a stylů, od vizuálního umění až po design. Zásadní v Jurkovičově tvorbě pro mě byla zemitost lidové architektury, což jsem promítl například do díla vytvořeného přímo pro vilu s názvem Mamamagma. Použil jsem čedič, který vnímám jako základní materiál pro stavbu ‚všeho‘, čímž jsem reagoval na přístupy lidové architektury využívající primárně základní materiály. Čedič je základním materiálem, ze kterého se skládá celý vesmír. Mamamagma má ve výstavě dokonce vlastní sál – Jurkovičovu jídelnu, stává se tak jedním z ústředních děl výstavy,“ komentuje název výstavy a její koncepci Jakub Berdych Karpelis. Výstava zahrnuje celkem 26 děl z tvorby tohoto umělce. „Titulním dílem výstavy je intervence Samosebou, která se skládá ze dvou částí, mramorových písmen v zahradě a fotografie umístěné v portálu obývacího pokoje. Na tomto díle jsem spolupracoval se svými dětmi Annou-Marií a Maxmiliánem Berdychovými, kteří se pohybují na umělecké scéně, a dohromady tak tvoříme takový Berdychův gang,“ doplňuje umělec.

Jakub Berdych Karpelis může být označen za skláře, designéra či umělce, ale ani jedno z označeních není úplně přesné. Co by mohlo obsáhnout všechny jeho přístupy a záměry, je slovo „alchymista“. Přesněji „objektový alchymista“. To proto, že pracuje metodou, jakou používali alchymističtí mistři, pro které byla magie a poezie stejně důležitou složkou jako poznávání fyzikálních nebo chemických zákonitostí. V tomto je prostředí a kontext Jurkovičovy vily velmi zajímavým místem pro představení vybrané výseče jeho prací. „Mimořádné prostředí a kontext Jurkovičovy vily je poměrně nepoddajný výstavní prostor a nalezení vhodného klíče, jak se se sezónní výstavou napojit na energii domu, není úplně jednoduchý úkol. Poetická poloha architektury Dušana Samo Jurkoviče a tvorby Jakuba Berdycha Karpelise ale fungují jako ideální komunikační prostředek, který umožňuje barvitý a osvěžující dialog,“ popisuje vznik výstavy její kurátor Rostislav Koryčánek.

„Tvorba Jakuba Berdycha Karpelise je výjimečná a výstava Samosebou současně také plynule navazuje na největší přehlídku českého skla, keramiky a porcelánu Made by Fire, kterou jsme v dubnu představili v rámci Milano Design Weeku. Její součástí bylo také Jakubovo dílo Robot, jež je zastoupeno ve sbírkách Moravské galerie,“ dodává ředitel Moravské galerie Jan Press.

Výstava bude ve vile k vidění až do konce března 2024 a v jejím průběhu ji doprovodí série komentovaných prohlídek s autorem či kurátorem výstavy.

Jakub Berdych Karpelis (*1971, Praha) je spoluzakladatelem jednoho z nejznámějších českých designových studií Qubus Design Studio, které současně působilo jako první design shop

v Česku. Od jeho vzniku v roce 2002 se věnuje především konceptuální tvorbě s tradičními materiály, jako je sklo a porcelán. Je tvůrcem ucelených kolekcí a produktů, které se dostaly do nabídky Moss Gallery New York nebo Mint Gallery London. Jeho práce jsou zastoupeny v řadě muzejních i soukromých sbírek, například Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Die Neue Sammlung – Pinakothek der Moderne v Mnichově aj. Mezi Berdychovy nejznámější interiérové realizace patří přestavba kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích. Studio Qubus stojí také za architektonickým řešením řady výstav a muzejních expozic, např. 160 let Moser nebo Odvaha a risk. Století designu v UPM, Slovanská epopej v Obecním domě či Miro Žbirka: Roky a dni v Národním muzeu v Praze a ve Slovenském národním muzeu v Bratislavě. Je také autorem vzhledu několika cen, např. Magnesia Litera ad. Od roku 2008 je uměleckým ředitelem galerijního obchodu DOX by Qubus v prostorách Centra současného umění DOX v Praze, kde nabízí vedle zvučných jmen a mezinárodních značek také ucelený výběr současného českého designu a užitého umění.