TZ: Jan Pohribný v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích

Jan Pohribný / Spi-rituální krajina / Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích / 24. 2. – 28. 5. 2023

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích představuje tvorbu významného českého fotografa a pedagoga Jana Pohribného (* 1961). Reprezentativní výstava veřejnosti prezentuje fotografie z let 1988–2022 s důrazem na nejnovější práce.

Jan Pohribný, absolvent Katedry fotografie FAMU, prezident Asociace profesionálních fotografů ČR a držitel mezinárodního titulu MQEP, se na domácí fotografické scéně pohybuje od poloviny 80. let 20. století. Hlavním tématem jeho tvorby je reflexe vztahu člověka k přírodě – již ve svých tvůrčích počátcích byl ovlivněn land artem, zvláště britskou školou preferující citlivé zásahy do krajiny a využití přírodních materiálů. Ve své volné fotografické tvorbě Pohribný krajinu také dotváří, nejčastěji světlem. K malbě světlem, luminografii, se pojí i jeho neobyčejná práce s barvou. Přirozený kolorit krajiny doplňuje citlivou barevností umělého světla, různými filtry, nebo jej výjimečně upravuje v postprodukci.

Na litoměřické výstavě návštěvníci uvidí fotografie pěti různých cyklů s odlišnými přístupy ke krajinářské fotografii. Hlavní roli vždy hraje krajina, a to buď krajina prehistorických posvátných míst a megalitických památek Evropy a Asie, které Pohribný dotváří světlem či přírodním pigmentem, nebo krajina s inscenovanou figurou. Autor do krajiny také vstupuje geometrickými světelnými objekty a tvary, anebo objekty z ručního papíru. Kurátorka Alena Beránková k výstavě uvádí: „Jan Pohribný svými intervencemi převážně světlem krajinu interpretuje jako místo se skrytým duchovním rozměrem. Skrze příběhy a archetypální figury vstupuje do neviditelného světa imaginace a snů, čímž otevírá další možnosti čtení krajiny a místa.“

Vernisáž výstavy se koná 23. 2. 2023 od 17 hodin.

  1. 3. 2023 od 16.30 hodin se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy s Janem Pohribným.

K výstavě vychází katalog.