TZ: Jan Zuziak v Domě umění města Brna

Jan Zuziak / Insiderství outsidera / kurátor: Jozef Cseres / Dům pánů z Kunštátu / 14. 12. 2022 – 12. 3. 2023

První ucelená výstava Jana Zuziaka splácí dluh české výtvarné obce svéráznému všestrannému umělci, bez něhož by byl obraz brněnské výtvarné scény posledních čtyřiceti let nekompletní. Výstava v Domě pánů z Kunštátu nabídne komplexní průřez umělcovou tvorbou a k vidění bude od 14. prosince 2022 do 12. března 2023. Na vernisáži, která proběhne v úterý 13. prosince 2022 od 18 hodin, zazní Zuziakovy výtvarné partitury v podání amerického hudebníka, výtvarníka a intermediálního umělce Michaela Delii, který se s autorem osobně znal.

Jan Zuziak byl mimořádný, co se týče angažovaného světonázoru i svébytného pojetí výtvarničení jako reflexivního kutilství. Odcizená realita vnějšího světa a institucionalizovaný svět umění byly pro jeho tvůrčí potenciál příliš elitářské a těsné, proto se z nich raději sám dobrovolně stáhl do Zuzilandu, azylového časoprostoru, imaginárního státu ve státě, jehož hranice tvořila pouze fantazie.

Své obydlí, kde strávil poslední desetiletí života, proměnil Zuziak ve svérázný kabinet kuriozit, jemuž dominovala sbírka esteticky uspořádaných přírodnin. Chápat vlastní umění v těsném svazku se životem a být organickou součástí vlastního díla – toto autorovo celoživotní krédo je na výstavě zdůrazněno v podobě výrazné prostorové instalace. Dále jsou na výstavě zastoupeny prakticky všechny umělcovy polohy a cykly – od raných figurálních a strukturálních maleb ze sedmdesátých let přes mail-artové projekty sedmdesátých a osmdesátých let až po cykly vzniklé po roce 2010. Výstava taktéž nezapomíná na kolaborativní projekty, na nichž autor spolupracoval s amatérskými i profesionálními umělci, většinou z řad svých přátel. Tento celkový souhrn ukazuje Zuziakovu obdivuhodnou schopnost skloubit reálné s možným a virtuálním a jeho dar makroskopicky i mikroskopicky nahlížet na svět kolem sebe.

V rámci doprovodného programu k výstavě proběhne kromě tradiční komentované prohlídky také speciální akce u příležitosti autorových nedožitých sedmdesátých sedmých narozenin. Více informací najdete na stránkách www.dum-umeni.cz.