TZ: Jaromír Novotný v Domě umění města Brna

Jaromír Novotný / Ostatní se nemění / kurátorka: Marika Svobodová / Dům umění města Brna / 4. 8. – 3. 10. 2021

3, srpna 2021 v 18 hodin bude v Domě umění města Brna vernisáží zahájena výstava Jaromíra Novotného Ostatní se nemění. V galerii v prvním patře Domu umění budou vystavena nová autorova díla z oblasti abstraktní monochromní tvorby – převážně obrazy, ale také fotogramy, sádry a dvě videa. Výstava potrvá do 3. října 2021.

Výstava v prvním patře Domu umění představí nejnovější díla autora, který patří k výrazným představitelům současného umění v oblasti abstraktní monochromní malby na domácí i mezinárodní umělecké scéně. Jaromír Novotný se v nedávné době účastnil například mezinárodní výstavy Intuition v Palazzo Fortuny, Fondazione Musei Civici v Benátkách (2017), Une question de temps v Paříži (2018), a v minulém roce vystavoval samostatně v Grazu (Slow Gestures, Museum der Wahrnehmung) a Hong Kongu (Just a Narrow Range of Possible Things, Axel Vervoordt Gallery). Název aktuální výstavy Ostatní se nemění odkazuje k metodě ceteris paribus (lat. jsou-li ostatní stejné), používané v matematice, ekonomii a dalších společenských vědách. Značí podmínku, která zkoumá nebo měří vlastnost jedné veličiny za předpokladu, že ostatní veličiny zůstanou stejné nebo neměnné. V kontextu výstavy lze tuto podmínku pozorovat v rysu, který spojuje všechna díla. Opakování určitého řešení, nepatrné posuny ve vztahu dvou elementů v obraze a nevyhnutelnost jejich umístění vytváří nepatrné změny na pozadí něčeho neměnného. Oněmi nepatrnými změnami mohou být například posuny ve vztahu dvou elementů v obraze, jejich umístění pohybující se jen v omezeném rozmezí nebo opakování určitého řešení. Výraznější odlišnosti jsou patrné pouze při přechodu mezi sály. Architektonické řešení aktivně pracuje s prostorovými dispozicemi Domu umění a výstava je proto koncipována tak, že je možné díla pozorovat jak samostatně, tak v rámci různých vztahů a souvislostí – každý z pěti výstavních sálů je místem pro rozvíjení jednoho zvoleného námětu.

Výstavní projekt doplní vydání katalogu. V Domě umění budou ve shodném termínu 3. srpna 2021 zahájeny také výstavy Eating Planet Anny Hulačové a Žízeň nekonečna Bohuslavy Olešové.

Jaromír Novotný (*1974) rozvíjí kontinuálně práci s obrazovým prostorem, kde se zabývá vlastnostmi zvolených a použitých materiálů, jejich haptickými a vizuálními kvalitami, zejména účinky barvy, transparence, světelnosti nebo motivem ohraničení a vztahu elementů v obrazovém prostoru. K práci nebo malbě přistupuje přímo, ale v určitých malířských situacích volí vědomý odstup. Důležitým aspektem jeho redukovaných abstraktních děl je spojitost s realitou, lidským měřítkem, někdy až existenciální zkušeností a tělesností. Obrazy utvářené organicky a intuitivně převádí fyzickou zkušenost světa do ryze výtvarného svébytného jazyka. Ten nás vede k pozornosti k vlastnímu vidění a schopnosti vnímat a poznávat svět prostřednictvím našich smyslů. Volně tak souvisí s teorií vnímání, především s fenomenologií tělesnosti Maurice Merleau-Pontyho.