TZ: Jaroslav Grodl, Matěj Lipavský nebo Milan Mitro: Nové výstavy v OGV Jihlava

20. 11. 2023Artalk Infoservis

Jaroslav Grodl (aka Pure Beauty & Huck Finn), Matěj Lipavský / Nekoukáš? / kurátorka: Jana Písaříková / Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě / 17. 11. 2023 – 11. 2. 2024 

Tvorbu malířů Jaroslava Grodla a Matěje Lipavského spojuje ambice zachytit všední věci tak, abychom je začali znovu bezprostředně vnímat. Dobrodružství jejich obrazů začíná v místech, momentech a situacích známých a přehlížených. A přesto nebo snad právě proto jsou provokativní, znepokojující, krásné.

U Matěje Lipavského jsou obrazy zastavením, autor v nich zaznamenává především přírodu, hru světla a barev, přírodní procesy. Maluje buď v plenéru, nebo podle paměti. Jeho krajina není realistická v tom smyslu, že by bylo důležité lokalizovat místo, kde obraz vznikl. Mnohem více je to subjektivní záznam fyzického prožitku a zvěčnění neustálých proměn světla, dějů, barev. Jaroslav Grodl se věnuje především figurálním motivům. Jsou to portréty postav, davu a městských situací v jejich anonymní a tekuté podobě. Autor k nim často přistupuje prostřednictvím sekvencí, zachycení fází a posunů v pozorování stejného místa, osoby.  

To, co oba malíře spojuje, je snaha o zachycení pomíjivé konstelace a samotného kontextu prostředí. Nemalují tedy to, co vidíme na první dobrou, ale spíše to, co běžné percepci uniká, co vzniká v mezeře mezi věcmi, lidmi, ději. Výstava Nekoukáš? je tak především pozváním k vnímání obrazu jako vizuální události a prožitku.

Jaroslav Grodl (1984 Pelhřimov)

Žije a pracuje v Jihlavě, v letech 2003 až 2009 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliérech grafika II, prof. Vladimír Kokolia a malba I, prof. Jiří Sopko.

web: pure-beauty.cz

instagram: @pb_hf_grodl

Matěj Lipavský (1985 Praha)

Žije a pracuje v Praze, v letech 2004 až 2010 studoval v ateliérech malba I, prof. Jiří Sopko a Igor Korpaczewski a v roce 2008 byl na stáži v ateliéru socha II pod vedením prof. Jindřicha Zeithammla.

web: https://www.artlist.cz/matej-lipavsky-108665/

https://youngrealart.com/cs/artists/lipavsky-matej

///

Michal Mitro / Driving Home For Christmas / kurátor: Miloš Vojtěchovský / Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě / zvuková galerie IGLOO / 17.11. 2023 – 18. 2. 2024

Místně a časově specifická intervence pro Igloo byla inspirována rozloženým tělem vozidla, který kdosi nechal v přístřešku na strmém brněnském pozemku bývalé zahrádkářské kolonie, kde Michal Mitro žije a pracuje. Dekomponovaný relikt mechanismu symbolizující akceleraci pohybu těl, zboží a myšlení, se v tmavém sklepě proměňuje v doličný předmět. Odkazuje ke snění modernity o nevinnosti momentu zrychlení, neomezené mobilitě, ekonomickém růstu a bezstarostném pohodlí. V druhém plánu také o uhlíkové stopě, problematice životního prostředí a propojenosti hudebního automobilového, a fosilního byznysu.

Stará Felicie, molitanová sedadla a zasněžené silnice. Benzínová nostalgie a benzinem také voní celý interiér auta. Mám tu vůni rád, a proto si na zpětné zrcátko stromeček Wunder-baum nevěším. A taky mám rád autorádia. To na kazety se mi už pokazilo a to na CD taky.
I když to není úplně ono, pouštím si při jízdě muziku přes Spotify z mobilu do bluetooth repráku…. Někdy si muziku pouštím i do sluchátek, ale to potom zase neslyším hučení motoru. A naopak: hučení motoru přehlušuje poslech. Protože autům bez muziky jakoby něco chybělo. Možná jsou pak až příliš intimní? Nebo možná až moc syrová? Syrová jako je surová ropa, ze které se rafinování benzin do aut vyrábí?

A na Vánoce budou zas na silnicích zácpy.

Michal Mitro

Michal Mitro je interdisciplinární umělec a badatel. V návaznosti na předchozí studium psychologie a sociologie se zabývá tématy každodennosti i hyperobjekty v planetárním měřítku. Vytváří skulpturalní prostředí s prvky zvuku, světla a digitálních technologií, ve kterých reflektuje sociologickou imaginaci. Zajímají ho vztahy mezi lidským a víc-než-lidským světem a třecí plochy mezi umělým a přírodním. Jeho instalace propojují narativ uklidnění i zneklidnění a nabízejí úvahu o tom, jak může vypadat udržitelná budoucnost pro lidstvo. Mimo jiné je držitel licence na práci s elektřinou a s autonomními solárními systémy a působí jako postgraduální vědecký pracovník v oblasti elektrotechniky na Vysokém učení technickém v Brně. V roce 2020 dokončil magisterské studium na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, v letech 2018 a 19 mimo jiné studoval na Královské Akademii umění v Haagu. Je laureátem Ceny Oskara Čepana a hrdým otcem syna Matea.