TZ: Jaroslav Koléšek v Galerii Rabenštejnská 2020

Jaroslav Koléšek / TĚLO, ZBRAŇ A STROJ / Galerie Rabenštejnská 2020 / České Budějovice / 15.9. 2022 – 14.11. 2022

„Násilí rychlosti vládne technickému světu, stejně jako v časech sfingy však zůstává jeho největší hádankou.“

Paul Virilio

Výstava sochaře, vedoucího Ateliéru sochařství Fakulty umění Ostravské univerzity, laureáta Ceny Václava Chada (2003) a Ceny Rudolfa Schlattauera (2010) je autorským výběrem prací komornějšího charakteru odrážejícím tři titulní témata Koléškovy tvorby, a především jejich vzájemné průniky a spojení. Charakteristickým znakem vystavených plastik je využívání napětí a podobností mezi lidským a industriálním prostorem odkazující mnohdy do oblasti technologicko-vojenského komplexu. Autor s neobvyklým zaujetím a velmi svobodným tvůrčím způsobem odkrývá kontrasty, souboje či naopak překvapivé paralely, spojení až splynutí těchto světů. Dvojice ponorek, živé vrtulníky a další v sochách zobrazované stroje jsou však vždy zástupnými symboly živých bytostí a představují personifikace mezilidských vztahů. Člověk jako centrální téma dominuje i v typických tvarových metaforách série stylizovaných srdcí. Většinou bronzové nebo polyesterové plastiky jsou zpracovány s plným důrazem na prostorovost a sochařsky cítěnou formu.

Nikola Špůrová