TZ: Jiří Šigut ve SmetanaQ Gallery

Jiří Šigut / Malebné kontra-punkty / kurátor: Petr Vaňous / Dům SmetanaQ / Praha / 30. 9. – 4. 12. 2022

Jiří Šigut (1960, Ostrava - Vítkovice) patří mezi autory, pro které je experiment základním východiskem tvorby. Dlouhodobě prověřuje vlastnosti fotografického média, které nevnímá jako metodickou, operativní a uživatelskou danost, nýbrž spíše jako dynamický svobodný prostor pro zviditelnění jiných, často překvapujících kvalit obrazového záznamu. S tímto transformačním průzkumem, který má zpravidla intuitivní povahu, aby se posléze metodicky strukturoval a usazoval, souvisí konceptualizace a ritualizace procesu „fotografování“ a jeho výstupů. Více o autorovi na: sigut-jiri.cz

Součástí Šigutovy práce je radikální reflexe fotografické „užitnosti“ v rovině výrazových a žánrových meziprostorů. Vazba fotografie na předmětný svět je nahrazena vazbou na procesy, konfigurace a fenomény, které odhalují nejen samotnou fundamentální podstatu reprodukčního média, ale i obecné způsoby lidského smyslového vnímání, jež se přirozeně provazuje s pamětí definovanou časoprostorovými zkušenostmi. Je tomu tak i v případě Šigutova současného prověřování digitální fotografie ve dvou rovinách – v tiscích a  v malbách na plátně. Je to právě digitální fotografie, která prostřednictvím komprimačních procesů tyto časoprostorové zkušenosti modifikuje a převádí na jiný ekvivalent zkušenosti. Výstava MALEBNÉ KONTRA-PUNKTY představuje Jiřího Šiguta jako „malíře krajin“. Autorovy obrazy z posledních let, které mají v Praze svou prezentační premiéru, reflektují přímou cestou radikální komprimační procesy předloh. Rychlá digitální komprimace je tu dialekticky postavena proti zdlouhavému procesu malby. Výsledkem je překvapující soustava konstelačních fenoménů. Jako zásadní se tu vyjevuje téma společné malbě i fotografii: principy vnímání času a způsoby ukládání paměti. Součástí výstavy bude také představení nové dílčí monografie Jiřího Šiguta (Kant) zaměřené na tuto problematiku.