TZ: Jiří Thýn v Galerii plastik v Hořicích

Jiří Thýn / Morfologie / kurátor: Filip Jakš / Galerie plastik Hořice / 16. 4. - 23. 7. 2023

Letošní sezonu v Galerii plastik zahajuje výstava Jiřího Thýna Morfologie. Výstava představuje sérii děl, která vychází z Thýnova zájmu o sochařskou tvorbu. Autor se od roku 2011 věnoval tvorbě Otty Gutfreunda či Aliny Szapocznikow (žákyni Josefa Wagnera zastoupeného ve sbírce Galerie plastik) a v roce 2020 jej – stejně jako asi o sto let dříve Josefa Sudka – zaujala sochařka Hana Wichterlová. Její sochařský rukopis se soustředí na hledání forem dokonalého souladu, který nachází v přírodě – v pupenu, v pecce i ve tvaru lidské hlavy. Abstrakcí často zjednodušuje detaily, aby zdůraznila harmoničnost objektu, která spočívá i v jeho vztahu k materiálu, z nějž vznikl a stále vzniká.

Morfologie znamená logika tvarování, zabývá se přehýbáním tématu v liniích a prostoru. Proces tvorby je pro Jiřího Thýna způsob uvažování a vzpomínání. Často tak vzhled jeho děl klade otázky, proč a jak vzpomínáme, jaký rámec tématu dáváme a co tím o sobě prozrazujeme? Vzpomínka totiž není jen vyvolání minulosti, ale je to veskrze kreativní proces, kdy hledáme i smysl předmětu, na nějž myslíme. Nejsou to přímo vyvolané obrazy, které se nám zjevují před očima, jsou to střípky, základní obrysy a tvary gest. Vzpomínání je skrumáž, která vypovídá více o tom, co pro nás původní věc znamená a jak ji pro sebe chceme pojmout. Ani jedno z toho není stálé, minulost i její morfologie se pořád mění.

Série Jiřího Thýna reflektující díla Hany Wichterlové ukazuje mimo jiné jeho zájem o prezentaci muzeálních artefaktů, která je v jeho pojetí živá a barevná, protože se zde projevuje volnost jeho výtvarného přístupu a osobitý rukopis. Ten vychází z fotografického vnímání objektů, jejichž  tvary variuje a propůjčuje jim různé významy, tedy i různé postupy – fotografii, fotogram, digitální kresbu, či instalaci. Jeho práce je postavena na konceptu, přesto je lyrická, intuitivní a vizuálně výrazná.

Vybraný cyklus prezentuje zkoumání jako generický proces, jemuž odpovídá i práce s médiem. Proto se Thýn snaží nerespektovat médiem dané rámce a kontexty, ale ukazuje jejich morfologický potenciál – otevírá tím post-mediální stav. Žádné dílo v expozici není nikdy uzavřené do vitríny, jeho význam se pro nás stále mění, odhalují se v něm nové spojnice, překryvy a odstíny. Vzpomínání a tvarování minulosti je neukončený proces s velikým tvořivým potenciálem.

Výstavu zahájíme 15. 4. 2023 v 17 hodin v Galerii plastik (ul. Gothard 1639) a pak se přesuneme do budovy Muzea (nám. Jiřího z Poděbrad 160) na dernisáž výstavy Anny Hulačové a Anežky Hoškové Cesta je trnitá.

Výstava Jiřího Thýna trvá od 16. 4.  do  23. 7. 2023. Galerie plastik v Hořicích je otevřená v dubnu a květnu od čtvrtka do neděle 10-17 hodin a v červnu a červenci od úterý do neděle 10-17 hodin.