TZ: Karel Přáda

Karel Přáda/ Relaxa / kurátorka: Iva Mladičová / Výklady AXA / Praha / 16. 6. - 8. 9. 2019

Soubor prací Karla Přády pro Výklady AXA charakterizuje svěží imaginace, hravá skladebnost, živá barevnost. Nejstarší inspirace pro některé z vystavených děl pocházejí z autorova pobytu ve Francii roku 2006, ještě z doby jeho studia na pražské Akademii výtvarných umění. Jde o reliéfní kresby spontánního charakteru na bělostném křídovém podkladu. Pro Karla Přádu je častou uměleckou inspirací svět přírody. Již v závěrečném sochařském souboru na pražské AVU se snažil zprostředkovat svět harmonie, přírodu jako zdroj pozitivních tvůrčích sil. Součástí souboru pro Výklady AXA je objekt vycházející ze zrcadlového odrazu přírodního motivu na vodní hladině. I přes přímou srozumitelnost námětu je výsledný tvar poměrně komplikovaný a zamezuje možnost jednoduchého čtení. V několika vystavených reliéfech Přáda odkazuje k haptické rovině divákova vjemu a tematizuje princip hry. K podstatě fenoménu hry náleží mj. svobodné jednání, smysl v sobě samé, řád, rytmus, harmonie. Ve výstavě je zastoupena i autorova nejnovější reliéfní práce založená na pestré skladebné variabilitě jednoduchého geometrického tvaru. Z Přádových prací obecně vnímáme zájem o sochařské objekty Cy Twomblyho, o biomorfní charakter prací Hanse Arpa nebo Isamu Noguchiho, o hravou lehkost akvarelů Paula Kleea nebo také o živou barevnost mozaikovitých povrchů architektur Antonia Gaudího.

KAREL PŘÁDA (nar. 1980 v Dačicích) studoval v letech 1994–1998 Střední uměleckoprůmyslovou školu v Jablonci nad Nisou a v letech 1998–2001 Střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou v Hořicích. Ve studiu sochařství dále pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze v letech 2001–2007 (ateliér J. Zeithammla; roku 2005 obdržel Cenu Bogdana Najdenova; roku 2006 absolvoval stáž na Académie de Strasbourg – ateliér V. Škody). Zúčastnil se řady sochařských sympozií, např. Flur v německém Markneukirchenu (dřevo), 2005; ve španělské Almeríi (mramor), 2006; v Hradci nad Moravicí (pískovec), 2010. Roku 2007 proběhla jeho samostatná výstava v Psychiatrické léčebně v pražských Bohnicích. Z účasti na společných výstavách jmenujme např.: Výstava mladého umění, Veletržní palác, NG Praha, 2006; Diplomanti AVU, Praha, 2007; Nic na odiv…?, Kateřinská zahrada, Praha, 2008; Vkročení do prostoru, Galerie výtvarného umění, Most, 2010; Art Prague Sculpture, Novoměstská radnice, Praha, 2011;  Výstava na zámku v Moravské Třebové, 2011; Svoz 16, Rabasova galerie, Rakovník, 2011. Roku 2016 se zúčastnil soutěže na sochu sv. Jana Nepomuckého pro Nepomuk, jeho návrh byl doporučen k realizaci.