TZ: Kateřina Sudolská v Galerii Ahoj Nazdar Čau

Kateřina Sudolská / Jednoho dne zmocní se světa srstnatý manekýn / Galerie Ahoj Nazdar Čau / Vitrínky Kina Varšava / Liberec / 30.9. - 17.11. 2022

Zapomenuté video jako fragment z minulého života, kdy se člověk mohl v bezpečí zdánlivě fungujícího světa věnovat intimním tématům typu vlastní identita, místo a role ve společnosti…  Bylo to včera nebo před sto lety? Nevíme. Ve světle posledních událostí už jakoby nic z toho nemělo význam. Na prahu katastrofy se vše ponořilo do mlhy roztroušených absurdit. Nic už nedává smysl a vše je povoleno.

Název výstavy odkazuje k textu Jindřicha Štýrského a Kateřina tímto reaguje na opakující se sled historických událostí, které se na nás valí skoro až tupě a lhostejně. Jako by nebylo vyhnutí. Zvládneme odkrýt nánosy manýrů egoistických  manekýnů a nalézt na holé kůži ztracené ostrůvky něhy a laskavosti k sobě i druhým?

Kateřina Sudolská je absolventkou Fakulty umění na Ostravské univerzitě v Ateliéru Nová média Jiřího Surůvky. Její doménou je video, animace a pohyblivý obraz. Za svoji diplomovou video instalaci byla vybrána do ceny Startpoint (2012). Kateřina má surrealistické vidění světa a její videa či animace oplývají neotřelou naturalisticky hybridní vizualitou. Svým drsným humorem a zároveň snovostí pojednává témata identity, feminismu…  Aktuálním společenským podnětům nastavuje zrcadlo, v kterém se odráží zrůdnost doby či jednotlivců.