TZ: Klasik. Obraz průměrného českého rodinného domu 1989–2015

Klasik. Obraz průměrného českého rodinného domu 1989–2015 / Galerie VI PER / Praha / 3. 5. – 1. 7. 2017

Klasik. Obraz průměrného českého rodinného domu 1989–2015

Kurátorka: Jana Pavlová

Koncepce: Eva Bortelová, Irena Lehkoživová, Jana Pavlová, Barbora Špičáková

Rodinný dům byl za minulého režimu obklopen aurou nedostatkového zboží. Po roce 1989 většina nově zakládaných projekčních a stavebních firem přicházela s výhodnými nabídkami, jež reagovaly na velkou poptávku po vlastním rodinném bydlení. Samostatně vlastněný rodinný dům inspirovaný obrazem „šťastného“ západního způsobu života přinášel jeho majitelům nový životní styl a ztělesňoval naplnění snu o moderním bydlení uskutečněném zde v rámci principů masovosti a standardizace. Snu, diktovaného touhou po vyjádření vlastní individuality a snahou o sebeprezentaci nově se formující střední společenské vrstvy.

Výstava se zaměřuje na vývoj obrazu průměrného českého domu tak, jak jej nabízely projekční a stavební firmy a jak se o něm psalo v časopisech. Sleduje, jak se až do dnešních dnů proměňoval architektonický diskurz, ale také vkus klienta, a především reálná dostupnost této formy bydlení, s níž těsně souvisí nabídka státních podpor např. stavebního spoření a zejména pak dostupnost hypoték. Výstava tak skrze typologii rodinného domu vytváří imaginární katalog architektonického odrazu porevolučního vývoje střední vrstvy – jejího kulturního, sociálního a ekonomického statusu.