TZ: Konečně spolu

Konečně spolu / Matěj Al-Ali, Peter Barényi, Jana Bernartová, CZAKRA, Aleš Čermák, Veronika Daňhelová, Noam Darom, Dávid Demjanovič, Daniela Deutelbaum, Petr Dub, Vojtěch Fröhlich, Isabela Grosseová, Pavel Havrda, Helena Hladilová, Martin Hrubý, Matyáš Chochola, Thorarinn Ingi Jonsson, Miroslav Kohút, Jiří Maha, Vojtěch Marek, Silvie Milková, Jarmila Mitríková, Tomáš Moravec, Filip Nerad, Kateřina Olivová, Yumiko Ono, Luděk Prošek, Alexander Puškin, Michal Pustějovský, Tereza Rullerová, Adéla Sobotková, Namsal Siedlecki, Adéla Svobodová, Miloš Šejn, Dagmar Šubrtová, Viktor Takáč, Jiří Thýn, Martin Zet / Galerie Armaturka, Galerie Emila Filly / Ústí nad Labem / 7. 9. - 14. 10. 2011 

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem, Galerie Armaturka v Ústí nad Labem, Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, o. p. s. Ústí nad Labem

Vás zvou na slavnostní zahájení výstavy Konečně spolu (výstava mapující současnou nezávislou galerijní scénu v České republice)

ve středu 7. září 2011 v 18 hodin v Galerii Emila Filly a Galerii Armaturka v budově SCHIFR-AC, s. r. o. (areál Severočeské armaturky), Jateční 1588/49, Ústí nad Labem.

Výstava potrvá do 14. 10. 2011.

Výstavu uvede kurátorka projektu Lenka Sýkorová.

Součástí vernisáže bude performance Kateřiny Olivové, hudební doprovod vernisáže – zahrají The Nomis.

- - - - - -

Autor projektu Action Galleries: Lenka Sýkorová

Kurátoři: Lenka Sýkorová, Viktor Čech, Markéta Kubačáková

Spolukurátorky za Galerii Armaturka: Romana Veselá a Tereza Nováková

Výstava je součástí disertační práce Lenky Sýkorové „Umělci kurátory. Česká nezávislá galerijní scéna po roce 1990“ v rámci studia doktorského oboru Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Realizace disertační práce Lenky Sýkorové je podpořena Studentským grantem v rámci Interní grantové agentury Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a grantem na podporu ediční činnosti Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Výstava Konečně spolu získala podporu z Rozvojového projektu Ministerstva školství a tělovýchovy České republiky Posilování regionální funkce UJEP v oblasti spolupráce s výstavními institucemi Ústeckého kraje, jehož řešitelem je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Více informací naleznete na www.gef.cz a www.actiongalleries.info.

Vernisáž se uskuteční ve středu 7. září 2011 v 18 hodin v Galerii Emila Filly a Galerii Armaturka v budově SCHIFR-AC, s. r. o. (areál Severočeské armaturky), Jateční 1588/49, Ústí nad Labem.

Výstava potrvá do 14. 10. 2011.

Otevírací hodiny Galerie Emila Filly a Galerie Armaturka: Út–pá 10–13 hodin, 14–18 hodin, so 10–14 hodin.

Každou středu volný vstup.

- - - - - -

Výstava „Konečně spolu“ připravená pro Galerii Emila Filly a galerii Armaturku v Ústí nad Labem navazuje na předchozí výstavní akce v Altánu Klamovka v Praze či přednášky na téma české nezávislé galerijní scény spojené s projektem Action Galleries. Současná výstava „Konečně spolu“ představuje umělce, kteří při své tvůrčí činnosti také produkují výstavní prostory. Tímto aktivně participují na současné vizuální scéně. Výběr vystavujících umělců byl tedy ovlivněn tím, zda daný autor je také činný jako kurátor. Volná plocha Galerie Emila Filly byla rozdělena do několika sekcí, které každý ze zástupců galerií a zároveň vystavujících mohl doplnit o prezentaci dalších dvou umělců podle svého kurátorského výběru. Vystavující byli propojeni v předstihu jednoho roku především pak při samotné přípravě výstavy a to formou workshopu, jež se uskutečnil v rozmezí jednoho týdne před vernisáží. Název vychází ze slovního spojení „konečně spolu“ a je nutné jej brát s nadsázkou. Mladí aktivní umělci-kurátoři jsou mimo tento rámec mezi sebou konkurenty. Samotné umístění výstavy představující mladé umělce v již etablovaném galerijním prostoru Galerie Emila Filly uzavírá ironii názvu. Pro mnohé z nich je takový typ kamenné galerie určitou metou. Výstava „Konečně spolu“ je aktuální reakcí umělců na téma participace, umění site-specific a aktivismu na galerijní scéně nejen u nás. Současně je doplněna o dokumentační část projektu Action Galleries, která je umístěna v galerii Armaturka. K výstavě bude vytištěn do konce roku 2011 katalog.

Projekt Action Galleries byl ve svém začátku založen na interakci s umělci-kurátory z 15ti nezávislých českých galerií. Ti byli v létě 2008 osloveni dotazníkem. Celkem nazpět se vrátilo 9 vyplněných odpovědí, které byly spolu se základními informacemi o galeriích vystaveny v Praze v září 2008 v Altánu Klamovka, poté v dubnu 2010 v ateliéru Ilony Németh, katedra Intermédií a Multimédií na VŠVU a v galerii Výstavný priestor Grösslingová 49 v Bratislavě. Současně probíhaly výstavy umělců–kurátorů v galerii Altán Klamovka v Praze a přednášky na téma projektu v Brně, Ústí nad Labem a v Bratislavě. Počet galerií se na webové doméně actiongalleries.info postupně rozrůstá. Připomínky, že část sledovaných galerií je financována z grantů a zcela neodpovídá prvotní koncepci nezávislosti, vysvětluji, že pro výzkum je důležitým momentem neziskovost projektů. Neziskový prostor je provázán s občanskými sdruženími nebo fyzickými osobami napojenými na grantovou politiku, která do obsahu galerijní koncepce nezasahuje, ale projekty finančně podporuje. Vyhledávám přednostně fenomén kulturního entuziasmu. Mnozí umělci–kurátoři jsou angažovanými dobrovolníky v oblasti prezentace současných trendů vizuálního umění. Zároveň však síť nezávislých galerií supluje mnohdy kamenné instituce u nás, a vytváří tak kvalitní platformy pro formování progresivního vizuálního umění. Dalším momentem výzkumu je umění site-specific. Mnohé projekty jsou významné svým záměrem, který od začátku počítá s pomíjivostí uměleckého díla v prostoru primárně neurčenému k vystavování. Současně je novým fenoménem koncepce nonstop galerií, které jsou zakládány ve starých vitrínkách či výlohách, které atakují veřejný prostor, eliminují provozní náklady spojené s hlídáním a propagují současné umění v netradičním kontextu. Ty lze označit novým pojmem „street-artové galerie“, který se poprvé objevuje u kurátorského týmu UKG – ukradená galerie.

Lenka Sýkorová