TZ: Krajiny lignitových mračen

Krajiny lignitových mračen / Peter Cusack, Udo Noll, Václav Cílek, Miloš Vojtěchovský / tranzitdisplay / Praha / 2. 10. 2012

 

KRAJINY LIGNITOVÝCH MRAČEN / LIGNITE CLOUDSCAPES

úterý 2.10. 19.00

PETER CUSACK UDO NOLL VÁCLAV CÍLEK MILOŠ VOJTĚCHOVSKÝPředstavení uměleckého výzkumu o zvukových krajinách několika evropských povrchových dolů a diskuze ke kontextům.

Závažnou součástí evropské politiky, geografie, environmentálních a energetických strategií je dědictví tzv. Brownfields, případně existence nových oblastí povrchové těžby hnědého uhlí.

Těžba ložisek probíhající za posledních 50 let zanechala v mnoha místech stopy rozsáhlé a rychlé devastace krajiny, jinde došlo k pomalému poklesu a pokusům o rekultivovaci krajiny. Prakticky všude provoz a dědictví hnědouhelných dolů zanechalo v krajině hluboké změny.

Jaká je aktuální situace v získávání energie v různých zemí Evropy? Jak rozsáhlé plochy vytěžených dolů v opuštěné krajině navracet přírodě? Jaká je budoucnost oblastí ohrožených současnými technologiemi těžby břidlicových plynů?

Ukázky z dokumentace (obraz a zvuk) několika lokací na Mostecku a Porůří a Chotěbuzi.

Peter Cusack je londýnský zvukový umělec a hudebník, člen Creative Research in Sound Art & Performance CriSAP, žije v Londýně a Berlině, zaměřuje se na environmentální zvuk a akustickou ekologii. Jeho autorský projekt ‘Sounds From Dangerous Places’ zkoumá zvukové krajiny míst, která jsou poznamenána ekologickou zátěží, například v Černobylu, v ropných polí Azerbajžanu, přehrad v jižním Turecku, nebo právě hnědouhelné dolů. http://www.crisap.org/, http://www.petercusack.org/

Udo Noll je mediální umělec a programátor, žije a pracuje v Berlíně a v Kolíně nad Rýnem. Studoval fotografii a mediální technologii na Kolínské univerzitě aplikovaných věd. Založil a realizoval projekt radio aporee maps: virtuální prostředí pro výzkum a rehabilitaci aurálního životního prostředí Země. http://aporee.org/aporee.html

Václav Cílek je český geolog, klimatolog, spisovatel, filosof, překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor vědy. od roku 1990 pracoval v Geologickém ústavu Akademie věd ČR a v letech 1994 - 2001 pak na částečný úvazek v Centru teoretických studií. Ve své práci zabývá především popularizací vědy, změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací s přesahy směrem k literatuře, religionistice, filozofii, teologii, výtvarnému umění nebo hudbě. Publikoval množství odborných článků a esejů. Spolupracoval na zhruba třiceti knižních titulech. Svá díla mimo jiné uveřejňuje v periodikách Vesmír, Respektu či Britské listy.

Miloš Vojtěchovský žije v Praze, vyučuje na Centru audiovizálních studií FAMU, pracuje jako kurátor, teoretik, zvukový umělec a občas jako organizátor uměleckých projektů. http://panto-graph.net/favouritesounds/

vstup volný, večer bude probíhat v anglickém jazyce

připraveno v rámci dílen Soundlab Prague/Sounds of Europe ve spolupráci s Galerií Skolská 28, Asociací MLOK a tranzitdisplay

SOUNDS OF EUROPE je projekt iniciovaný institucemi Q-O2 (Brusel), CriSAP (Londýn), IRZU (Ljubljana) a Sons de Barcelona. Podpořeno Europskou komisí.

http://www.soundsofeurope.eu/ http://aporee.org/maps/ http://www.babelprague.cz/

--- tranzitdisplay otevírací doba út-ne 12:00 - 18:00 Dittrichova 9/337, Praha 2 www.tranzitdisplay.cz info@tranzitdisplay.cz www.tranzit.org