TZ: Květa a Jitka Válovy v Galerii Středočeského kraje

18. 10. 2022Artalk Infoservis

Cesta předurčena osudem – Květa a Jitka Válovy / kurátor výstavy: Richard Drury / Galerie Středočeského kraje / Kutná Hora / 6. 11. 2022 – 19. 3. 2023

„Neznám jediného společného známého nebo přítele, který by se při vyslovení jejich jména „Holky Válovky“ nezačal usmívat. Jejich drsnost, temperament, pravdivost výpovědi, naprostá neschopnost se bát a neříct, co si myslí, z nich vytvořily pravdivou legendu…“

Ester Krumbachová, První knížka Ester, 1994

V Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře se 6. listopadu otevře pro veřejnost výstava sester-dvojčat Květy a Jitky Válových s názvem Cesta předurčena osudem, která představí životní dílo těchto dvou výrazných osobností u příležitosti stého výročí jejich narození. Klíčovou součástí expozice budou ukázky z pozůstalosti obou sester, která byla v roce 2021 darována do sbírek galerie. Výstava Cesta předurčena osudem se koná v GASK od 6. listopadu do 19. března a jejím kurátorem je Richard Drury, vedoucí kurátor GASK.

Sestry Válovy patří k nejvýraznějším osobnostem českého umění od konce 50. let 20. století, kdy se staly součástí výrazného nástupu mladé umělecké generace v rámci uvolňujících se poměrů společensko-kulturního „tání“. Od samého počátku vycházela tvůrčí výpověď obou sester z hlubokého soucítění s údělem člověka, nejdříve promítaného do konkrétních výjevů z průmyslového prostředí jejich rodného Kladna, posléze jako všelidská symbolika zobecněných figur. „I když je jejich umělecké svědectví jasně zakotvené v generačních a historických souvislostech, neobyčejně silný lidský náboj jejich tvorby tyto hranice daleko přesahuje,“ říká Richard Drury.

U sester Válových lze mluvit o mimořádné jednotě, o „jedné duši ve dvou tělech“. Každá z nich by i bez té druhé jistě vynikala jako svrchovaná tvůrčí osobnost, jenže rozdělit je na základě toho či onoho měřítka by popíralo celoživotní symbiózu, která podněcovala a podmiňovala jejich individuální, avšak vzájemně související tvorbu. „Aby člověk mohl rozumět obsahům díla jedné sestry, musí zároveň rozumět obsahům díla i té druhé,“ dodává kurátor výstavy.

Výstava samotná je koncipována jako symbolická „pouť“, rozčleněná do dvanácti tematických okruhů (skutečnost, souběh, jatka, zápas, tíha, sevření, cesta, rozmluva, dotyk, smíření, souznění, proměna), skrze něž mohou návštěvníci poznat na monumentálních plátnech i na drobných kresbách, skicách a grafikách procítěnou výpověď sester Válových o dramatu i intimitě lidského bytí. Takto vytvořená „cesta“ vede od počátků jejich díla během období, kdy byly totálně nasazeny v kladenské Poldovce za druhé světové války, přes krizová léta následující sovětskou okupaci Československa v roce 1968 až k pozdním kresbám Jitky Válové, představujícím niternou reflexi spjatosti pomíjivého lidského života s nekončícími cykly přírody a vesmíru. Klíčovou součástí expozice budou ukázky z pozůstalosti sester Válových, kterou v roce 2021 získal GASK darem do svých sbírek. Celkem jde o 1 730 kreseb, skic a grafik. „Spolu se zahájením výstavy zpřístupní GASK na portálu sbirky.gask.cz 400 děl sester Válových z této pozůstalosti,“ říká Kateřina Rusková ze správy sbírek Galerie Středočeského kraje. Digitalizace z větší části probíhala ve spolupráci s digitalizačním pracovištěm Středočeské vědecké knihovny v Kladně a s fotografem Otou Palánem. Součástí expozice jsou digitalizované skicáky Jitky a Květy Válových, kterými budou moci návštěvníci prostřednictvím tabletů listovat, a dokumentární film Ester Krumbachové o obou sestrách. V okruhu Souznění budou mít návštěvníci možnost zaposlouchat se do hudby, nejen vážné, ale i experimentální, která Jitku Válovou inspirovala při vytváření kreslených i litých Hudebních záznamů.

Výstava v GASK také souvisí s dlouhodobou edukační činností Dagmar Šubrtové v domě sester Válových v Kladně a s jejím soustavným projektovým připomínáním významu sester Válových v jejich rodném městě. Expozice v GASK je fakticky koncipována jako dovršení „roku Válovek“, během něhož v Kladně probíhá celoroční program, zahrnující tři výstavy a jiné doprovodné akce. V rámci roku Válovek proběhnou do konce roku ještě dva výstavní počiny. Prvním z nich bude expozice s názvem Dům sester Válových, která se otevře 10. prosince v galerii Uhelný mlýn. Druhým bude dvojvýstava Pocta Válovkám zahrnující obrazy, kresby a objekty nejen sester Válových, a Jitka a Květa Válovy prezentující fotografie obou sester prostřednictvím fotoaparátu Jiřího a Jiřiny Hankeových. Tato dvojvýstava bude pro návštěvníky otevřena v galerii Kladenský zámek od 15. prosince.

Výstava Cesta předurčena osudem se koná v Galerii Středočeského kraje od 6. listopadu do 19. března a jejím kurátorem je Richard Drury. Doprovodí ji série komentovaných prohlídek a přednášek odborníků, díky nimž se dozvíte více o životě i díle sester Válových, o principech vzdoru, jinakosti a reflexe sama sebe. Lektorské centrum GASK připravuje k tématu edukační programy pro školy, výtvarné dílny pro rodiny s dětmi a taneční workshop s Jiřím Lösslem a Monikou Švec Sybolovou. „V rámci programu GASK bez bariér připravujeme zážitkový program pro návštěvníky se zrakovým postižením Oko, okno do minulosti, během kterého budou moci prostřednictvím díla sester Válových odhalovat skrytá tajemství,“ říká Karolína Šteffková, edukátorka Lektorského centra GASK. V lednu příštího roku vyjde publikace, jejíž obsah se bude tematicky vztahovat nejen k výstavě Cesta předurčena osudem, ale představí i širší souvislosti tohoto komplexního projektu.

Záštitu nad výstavou převzalo Ministerstvo kultury a hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Středočeského kraje, Ministerstva kultury ČR, Města Kutná Hora

a Galerie KODL.

Mediálním partnerem GASK je Flash Art.

GASK – Galerie Středočeského kraje sídlí v jezuitské koleji v Kutné Hoře. Je institucí zaměřenou svou sbírkou i výstavním programem na výtvarné umění 20. a 21. století.